Tag "dự án nước sạch"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Hà Nội chấp thuận cho 23 nhà đầu tư triển khai 34 dự án cấp nước

Trong đó, 4 dự án nguồn đang triển khai, hoàn thành trong năm 2018 với công suất tăng thêm 335 nghìn m3/ngày đêm; 7 dự án nguồn hoàn thành giai