Tag "dự án cấp điện nông thôn"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Đầu tư hơn 700 tỷ đồng cấp điện cho nông thôn Bình Thuận

(TBTCO) – Theo Bộ Tài chính, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Thuận được đưa vào Chương trình mục tiêu cấp điện nông

THỜI SỰ

2 nguyên tắc hoàn trả vốn đầu tư dự án cấp điện nông thôn

(TBTCO) – Theo dự thảo quy định của Bộ Tài chính, việc xử lý và hoàn trả vốn đầu tư của dự án cấp điện nông thôn khi thực hiện