Tag "dịch vụ y tế"

Quay về trang chủ
KINH DOANH

Khi bệnh viện công tự chủ tài chính

Hiện nay, hầu hết các bệnh viện công trực thuộc sở Y tế TP.HCM đã tự chủ về mặt tài chính, một số bệnh viện đã thành công với mô

BẢO HIỂM

Từ 1/7: Điều chỉnh giá 40 dịch vụ bảo hiểm y tế

Trong tháng 5 này, cơ quan chức năng sẽ ban hành Thông tư sửa đổi, điều chỉnh khoảng 40 giá dịch vụ y tế. Theo đó, giá khám chữa bệnh

BẢO HIỂM

Đổi mới hệ thống cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh

Sáng ngày 06/4/2018, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Xây dựng đề án đổi mới hệ thống cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh. Tham dự Hội thảo có

BẢO HIỂM

Quỹ Bảo hiểm y tế sẽ chi trả 76 dịch vụ y tế khám chữa bệnh tại tuyến xã

Gói dịch vụ y tế cơ bản bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, hóa chất, vật tư để chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe,