Tag "Cục Thuế thành phố Hà Nội"

Quay về trang chủ
PHÁP LUẬT

Hà Nội công khai 331 doanh nghiệp nợ gần 2500 tỷ đồng tiền thuế, phí

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách 331 đơn vị nợ thuế, phí và tiền sử dụng đất với số nợ 2.485,7 tỷ đồng tính đến