Tag "Bộ Tài chính"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Giảm 6.000 tỷ đồng từ đổi mới khu vực sự nghiệp công

(TBTCO) – Theo Bộ Tài chính, cùng với việc đẩy mạnh tinh giản biên chế trong các lĩnh vực, đổi mới khu vực sự nghiệp công, đã giảm chi NSNN

THỜI SỰ

Các bộ, ngành, địa phương đã quản lý chặt chẽ tài sản công

(TBTCO) – Theo Bộ Tài chính, công tác quản lý, mua sắm tài sản công tại các bộ, ngành và địa phương tiếp tục chuyển biến tích cực, đảm bảo

THỜI SỰ

Đầu tư hơn 700 tỷ đồng cấp điện cho nông thôn Bình Thuận

(TBTCO) – Theo Bộ Tài chính, Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bình Thuận được đưa vào Chương trình mục tiêu cấp điện nông

THỜI SỰ

Bộ Tài chính cung cấp 982 thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến

(TBTCO) – Theo thống kê mới đây của Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/12/2019, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) của bộ được cung cấp dịch vụ công

THỜI SỰ

Bộ Tài chính chủ trương đón Tết Canh Tý an toàn, tiết kiệm

(TBTCO) – Bộ Tài chính vừa có công văn số 651/BTC-TTr gửi thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính về triển khai các biện pháp đón

THỜI SỰ

Luật Đối tác công tư phải minh bạch, rõ ràng

(TBTCO) – Luật Đối tác công tư (PPP) cần  được dự thảo rõ ràng, trong đó nhấn mạnh về tính minh bạch, tính cạnh tranh; PPP không chỉ là hợp

THỜI SỰ

Tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, phấn đấu vượt thu ngân sách 5%

(TBTCO) – Năm 2020, ngành Hải quan tiếp tục đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, phấn

THỜI SỰ

Áp dụng mức thu 0,03% phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

(TBTCO) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám

THỜI SỰ

Người nộp phí, lệ phí hàng hải được chậm nộp tối đa 5 ngày

(TBTCO) – Người nộp phí, lệ phí hàng hải được chậm nộp các khoản phí, lệ phí trong thời hạn tối đa là 5 ngày làm việc kể từ ngày

THỜI SỰ

Bộ Tài chính điều chuyển 80 trụ sở về địa phương

(TBTCO) – Để sử dụng hiệu quả tài sản nhà nước, tính đến ngày 15/12/2019, Bộ Tài chính đã thực hiện phê duyệt phương án sắp xếp nhà đất: điều