Tag "Bộ Tài chính"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Chậm quyết toán, nhiều dự án không thể giải ngân

(TBTCVN) – Theo Bộ Tài chính, chậm quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán hợp đồng đã kéo chậm việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công được

THỜI SỰ

Không được điều chuyển xe ô tô nếu dự án không quy định trang bị xe

(TBTCO) – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Bộ Tài chính hỏi về việc điều chuyển xe ô tô của dự án này cho chương

THỜI SỰ

Dự án sau thanh tra toàn diện, có cần thẩm tra quyết toán không?

(TBTCO) – Trường hợp dự án được thanh tra toàn diện công trình, đơn vị chức năng thuộc quyền quản lý của người quyết định đầu tư đủ năng lực

THỜI SỰ

Tạm thời sử dụng xe dôi dư phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 2020

(TBTCO) – Nhằm đảm bảo công tác phục vụ Hội nghị cấp cao ASEAN 2020, Bộ Tài chính thống nhất về việc Bộ Ngoại giao được tạm thời sử dụng

THỜI SỰ

Cách mạng 4.0 – Ngành Tài chính sớm chủ động nhập cuộc

(TBTCO) – Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt xu thế, không ngừng cải thiện mức độ sẵn sàng trong việc tiếp cận, khai thác, tận dụng lợi ích của

THỜI SỰ

Đề xuất miễn lệ phí môn bài: Giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân

(TBTCVN) – Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về

THỜI SỰ

Miễn, giảm thuế đất nông nghiệp mang lại diện mạo mới cho nông thôn

(TBTCO) – Trong 15 năm qua, Nhà nước đã thực hiện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) cho hàng chục triệu đối tượng. Chính sách ưu việt

THỜI SỰ

Phải rà soát trước khi đề xuất mua xe phục vụ dự án nước ngoài

(TBTCO) – Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời Bộ Y tế, về đề nghị mua xe ô tô phục vụ hoạt động dự án. Theo Bộ Tài chính,

THỜI SỰ

Thay đổi mức trích nộp lệ phí hàng hải

(TBTCO) – Theo dự thảo thông tư sửa đổi Thông tư số 17/2017/TT của Bộ Tài chính hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng

THỜI SỰ

Ngành Tài chính: Giảm các thủ tục liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp

(TBTCVN) – Từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong tất