Tag "Bộ Tài chính"

Quay về trang chủ
THỜI SỰ

Cục Hải quan Long An: Dự kiến thu vượt chỉ tiêu phấn đấu 3%

(TBTCVN) – Gần nửa “chặng đường” thu ngân sách của năm 2019, Cục Hải quan Long An thu ngân sách tăng 79% so với cùng kỳ, đạt hơn 72% chỉ

THỜI SỰ

Bộ Tài chính ban hành kế hoạch thực hiện chế độ báo cáo tại cơ quan hành chính

(TBTCO) – Việc thực hiện chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài chính phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên

THỜI SỰ

Đi công tác lưu động trên 10 ngày/tháng được khoán công tác phí

(TBTCO) – Tùy theo đối tượng, đặc điểm công tác và khả năng kinh phí, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quy định mức khoán tiền công tác phí theo

THỜI SỰ

Sử dụng kinh phí được giao khoán cho nhiệm vụ KH&CN thế nào?

(TBTCO) – Trường hợp đơn vị là tổ chức chủ trì nhiệm vụ, kinh phí quản lý chung nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) là nguồn thu của

THỜI SỰ

Bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Tài chính

(TBTCO) – Ngày 10/6, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Đầu tư; Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc

THỜI SỰ

Cán bộ kiêm nhiệm quản lý dự án có được chi thu nhập tăng thêm?

(TBTCO) – Cán bộ, công chức, viên chức được phân công làm việc kiêm nhiệm quản lý dự án được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm quản lý dự án theo

THỜI SỰ

Ngành Hải quan: Nỗ lực cải cách nâng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới

(TBTCVN) – Chính phủ vừa công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

THỜI SỰ

Sử dụng hiệu quả ngân quỹ, bảo đảm các nguồn chi

(TBTCVN) – Trong 5 tháng đầu năm 2019, do tiến độ chi thấp hơn tiến độ thu, nên cân đối ngân sách có thặng dư. Bộ Tài chính đã

THỜI SỰ

Ngân sách sẽ chi đến 80% hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

(TBTCO) – Bộ Tài chính dự kiến các địa phương thuộc tỉnh miền núi phía Bắc khó khăn và các tỉnh Tây Nguyên sẽ được hỗ trợ tối đa 80%