Tag "bảo hiểm"

Quay về trang chủ
BẢO HIỂM

Trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động: Người mừng, kẻ lo

Theo quy định của Luật BHXH, từ năm 2016, người lao động được quyền giữ sổ Bảo hiểm Xã hội (BHXH). Tuy nhiên, do một số vướng mắc khi thực