Yêu cầu báo cáo thực hiện vốn đầu tư công giữa kỳ 2016-2020

Yêu cầu báo cáo thực hiện vốn đầu tư công giữa kỳ 2016-2020


(TBTCO) – Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công quý II/2018 và giữa kỳ trung hạn 2016-2020.


Để đảm bảo Bộ Tài chính có số liệu tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán các nguồn vốn đầu tư công 6 tháng năm 2018 và giữa kỳ trung hạn giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán các dự án theo đúng quy định tại Thông tư số 82/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Thời hạn báo cáo gửi Bộ Tài chính trước ngày 10/7/2018. Nếu sau thời hạn trên, các bộ, ngành trung ương và địa phương không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Tại Nghị định số 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định: Bộ Tài chính định kỳ 6 tháng, hàng năm, giữa kỳ và cả giai đoạn 5 năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Căn cứ quy định trên, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 82/2017/TT-BTC quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.
Đến thời điểm hết tháng 6/2018, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách ước đạt hơn 32,5% kế hoạch./.


Minh Anh

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*