Vĩnh Phúc: Giải ngân vốn đầu tư công hơn 4.600 tỷ đồng

Vĩnh Phúc: Giải ngân vốn đầu tư công hơn 4.600 tỷ đồng

(TBTCO) – Tính đến 31/10/2017 giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Phúc đạt hơn 4.600 tỷ đồng, đạt khoảng 77,6% so với kế hoạch vốn giao đầu năm và hơn 63% so với kế hoạch vốn giao bổ sung.
Giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Phúc đạt 77,6%. Ảnh: Minh họa

Theo báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc gửi Bộ Tài chính mới đây cho thấy, tổng nguồn vốn kế hoạch năm 2017 của tỉnh tính đến 31/10/2017 là hơn 7.303 tỷ đồng, trong đó kế hoạch giao đầu năm là hơn 5.947 tỷ đồng; các nguồn vốn kéo dài và nguồn vốn khác bổ sung trong năm là 1.356 tỷ đồng.
Báo cáo cho biết, toàn bộ vốn thuộc kế hoạch đầu tư công 2017 đã được phân khai chi tiết đến hết dự án ngay từ đầu năm. Đây là năm đầu tiên từ trước đến nay phân khai hết vốn kế hoạch xây dựng cơ bản ngay trong tháng 1 năm 2017.
Với tổng nguồn vốn này, tỉnh Vĩnh Phúc đã giải ngân đến 31/10/2017 đạt hơn 4.600 tỷ đồng, đạt khoảng 77,6% so với kế hoạch vốn giao đầu năm và hơn 63% so với kế hoạch vốn giao bổ sung.
Trong đó, vốn trong nước đạt hơn 3.900 tỷ đồng so với kế hoạch vốn giao đầu năm, khoảng 73,8% kế hoạch. Giải ngân vốn nước ngoài đạt 112,1 tỷ đồng, so với kế hoạch vốn giao đầu năm khoảng 20,4%
Năm 2016 và các năm trước, một số công trình trọng điểm, công trình của các ngành có mức vốn dư ứng lớn và đến thời hạn phải hoàn ứng, nên những tháng đầu năm 2017 chủ yếu khối lượng hoàn thành nên chưa tiến hành giải ngân nguồn vốn thuộc kế hoạch năm 2017.
Khánh Linh

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*