Tiền Giang: Cơ quan hành chính tiết kiệm hơn 61 tỷ đồng nhờ thực hiện tự chủ

Tiền Giang: Cơ quan hành chính tiết kiệm hơn 61 tỷ đồng nhờ thực hiện tự chủ


(TBTCO) – UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, năm 2017, các cơ quan hành chính trên địa bàn đã tiết kiệm được 61,6 tỷ đồng nhờ thực hiện quyền tự chủ.


UBND tỉnh Tiền Giang vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình thực hiện quyền tự chủ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) năm 2017.
Tỉnh này cho biết, tỉnh đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về quản lý biên chế và quản lý kinh phí hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP cho 418/418 cơ quan.
Trong năm 2017 các cơ quan trong tỉnh đã tiết kiệm được 477 biên chế; số kinh phí tiết kiệm được là 61,6 tỷ đồng. Có 376 cơ quan tiết kiệm được kinh phí, tỷ lệ kinh phí tiết kiệm được so với kinh phí được giao là 7,2%. Đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm kinh phí cao nhất là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm với tỷ lệ tiết kiệm là 35,8%. Đơn vị có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Cai Lậy với mức thu nhập là 4,1 triệu đồng/tháng.
Đối với việc thực hiện tự chủ của các đơn vị SNCL, UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, số lượng đơn vị SNCL trên địa bàn là 737 đơn vị, tất cả các đơn vị này đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Có 6 đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động; 169 đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động; 484 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo.
Số đơn vị đã giao tự chủ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP là 3 đơn vị; số đơn vị đã giao tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP là 75 đơn vị. Số thu sự nghiệp của các đơn vị này trong năm 2017 là 1.675,9 tỷ đồng. Có 574 đơn vị có chi trả tăng thêm với tổng số kinh phí chi trả là 178,4 tỷ đồng./.


Bùi Tư

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*