Thanh tra Tài chính: Thực hiện hơn 98.000 cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2018

Thanh tra Tài chính: Thực hiện hơn 98.000 cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2018


(TBTCO) – Thanh tra, kiểm tra tài chính đã giúp Bộ Tài chính trong công tác điều hành NSNN, điều hành thu thuế; tăng cường nguồn thu cho NSNN. Thời gian tới, công tác thanh tra, kiểm tra tài chính tiếp tục là công cụ đắc lực, giúp tăng thu, tiết kiệm chi, sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực.


Ngày 11/1/2019, Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của thanh tra tài chính.
Kiến nghị xử lý tài chính 64.827 tỷ đồng
Trình bày Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Huy TrườngPhó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, năm 2018, Thanh tra Tài chính tiếp tục chủ động tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra. Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự được dư luận xã hội quan tâm, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ Tài chính, như: quản lý, điều hành ngân sách; quản lý, sử dụng vốn đầu tư…
Theo đó, năm 2018, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 98.656 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 596.971 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế và 15.539 vụ bắt giữ qua điều tra chống buôn lậu. Kiến nghị xử lý tài chính hơn 64.827 tỷ đồng gồm: Kiến nghị xử lý tài chính hơn 23.146 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 4.237 tỷ đồng… Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hơn 16.596 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã triển khai rất nhanh chóng, kịp thời các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đáp ứng hiệu quả yêu cầu điều hành của Bộ, Chính phủ…
Báo cáo cũng cho thấy, năm 2019, Thanh tra Tài chính tiếp tục chủ động thông báo kế hoạch thanh tra, kiểm tra cho các đối tượng thanh tra, kiểm tra; xây dựng kế hoạch chi tiết, phân khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 đã được phê duyệt; tiến hành khảo sát, nắm tình hình ngay trong tháng 1/2019; sau Tết Nguyên đán triển khai kịp thời các đoàn thanh tra, kiểm tra.
Cùng với đó, Thanh tra Tài chính chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tập trung nhân lực tăng cường cho công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất. Chú trọng, tổ chức thực hiện để công khai, minh bạch về kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công khai từ chương trình, kế hoạch và kết quả…
 
 Toàn cảnh hội nghị tổng kết Thanh tra Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã biểu dương những nỗ lực, thành tích của Thanh tra Tài chính nói chung và Thanh tra Bộ Tài chính nói riêng đã đạt được trong năm 2018.
“Công tác thanh tra, kiểm tra tài chính đã giúp Bộ Tài chính trong công tác quản lý, điều hành NSNN; quản lý, điều hành thu thuế; tăng cường nguồn thu cho NSNN. Đồng thời có nhiều kiến nghị với các bộ, ngành, địa phương có liên quan bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, địa phương đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế của địa phương…”, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng đồng tình với kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Bộ Tài chính, trong đó nhấn mạnh cần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra, kiểm tra.
Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2019; hoàn thành được các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao của Thanh tra Bộ Tài chính và các tổng cục, cục thuộc Bộ có chức năng thanh tra chuyên ngành, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị công tác thanh tra, kiểm tra phải khách quan công tâm để phát hiện kịp thời phát hiện những sơ hở, yếu kém và đề xuất với lãnh đạo Bộ Tài chính kiến nghị với các bộ, ngành liên quan, với Chính phủ để sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách tài chính.
Liên quan đến dữ liệu và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị Thanh tra Bộ Tài chính tập trung xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, xem đây là tài sản chung. Đồng thời, cơ quan thanh tra chuyên ngành cần học tập kinh nghiệm xây dựng công cụ phát hiện rủi ro…
Tại hội nghị, thay mặt cán bộ, công chức Thanh tra Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính Trần Văn Vượng đã phát biểu tiếp thu  ý kiến của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và hứa sẽ sớm cụ thể hóa các ý kiến vào chương trình công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019.


Khánh Linh

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<