Thái Nguyên: Tiết kiệm hơn 130 tỷ đồng nhờ thực hiện tự chủ

Thái Nguyên: Tiết kiệm hơn 130 tỷ đồng nhờ thực hiện tự chủ


(TBTCO) – Nhờ thực hiện các biện pháp tiết kiệm, tăng thu, khoán sản phẩm, các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong năm 2017 đã tiết kiệm 130,8 tỷ đồng.


Sở Tài chính Thái Nguyên cho biết, tổng số đơn vị SNCL trên địa bàn là 694 đơn vị, trong đó có 17 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, 110 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
Từ khi thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, các đơn vị đã có những chuyển biến rõ nét. Cơ chế tự chủ đã tạo điều kiện cho các đơn vị nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm; nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan và tăng cường sự giám sát của cán bộ, viên chức, người lao động trong việc sử dụng biên chế và kinh phí để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Các đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm, tăng thu: xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng chế độ chính sách của nhà nước; thực hiện khoán sản phẩm, công việc cho người lao động trực tiếp sản xuất, khoán chi phí theo định mức cho bộ phận quản lý, phục vụ, nhờ đó đơn vị đã nâng cao được năng suất lao động, tiết kiệm chi phí hoạt động dịch vụ đạt hiệu quả cao.
Cùng với đó, đơn vị đã chủ động và tích cực tìm kiếm thị trường, công việc, dịch vụ; khuyến khích người lao động tìm kiếm công việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; phân phối tiền lương theo nguyên tắc khuyến khích nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần tăng nguồn thu cho đơn vị.
Các đơn vị cũng mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết để phát huy hết khả năng chuyên môn sẵn có, làm tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng các nội dung và tiến độ của các hợp đồng dịch vụ đã ký kết hợp tác, đảm bảo chất lượng và tạo được uy tín, thương hiệu.
Nhờ các biện pháp trên mà trong năm 2017, các đơn vị SNCL trên địa bàn đã tiết kiệm được 130,8 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm đạt 3,77% so với tổng kinh phí./.


Bùi Tư

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*