Sơn La: Cơ chế tự chủ thúc đẩy tinh giản biên chế

Sơn La: Cơ chế tự chủ thúc đẩy tinh giản biên chế


(TBTCO) – Sở Tài chính Sơn La đánh giá, cơ chế tự chủ đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn liền với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.


Sở Tài chính Sơn La cho biết, đến thời điểm này, UBND tỉnh đã giao 264/269 cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP.
Trong quá trình thực hiện, nhiều đơn vị đã kịp sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng các văn bản hướng dẫn của trung ương, của tỉnh. Đến nay, 100% các đơn vị được giao tự chủ đã xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và tài sản công.
Theo đánh giá của Sở Tài chính, việc thực hiện chế độ tự chủ đã tạo điều kiện thuận lợi cho thủ trưởng các cơ quan sử dụng NSNN chủ động bố trí kinh phí, điều chỉnh kinh phí linh hoạt phù hợp với đặc thù của đơn vị, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong công việc.
Đáng chú ý, cơ chế tự chủ đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, gắn liền với nâng cao tinh thần trách nhiệm cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Trong năm 2017, kinh phí tiết kiệm được để chi thu nhập tăng thêm và chi khen thưởng, các hoạt động phúc lợi là hơn 10 tỷ đồng. Việc bổ sung thu nhập tăng thêm từ nguồn tiết kiệm chi được gắn với hiệu quả công việc của mỗi cá nhân, điển hình như Sở Giao thông Vận tải, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài nguyên và Môi trường…
Ngoài ra, tại một số cơ quan như Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp đã chủ động khen thưởng, khích lệ kịp thời những tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu nhằm động viên, khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ công chức./.


Bùi Tư

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*