Quảng Ninh: Năm 2018 xử lý 2.056 vụ buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Năm 2018 xử lý 2.056 vụ buôn lậu, gian lận thương mại


(TBTCO) – Trong năm 2018, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.056 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 48,82 tỷ đồng.


Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, năm 2018, các thành viên Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; quản lý và xử lý có hiệu quả thông tin đường dây nóng; tổ chức lực lượng, phương tiện đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phương án, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường; chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.
Trong năm 2018, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.056 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 48,82 tỷ đồng (giảm 17% so với số vụ, tăng 0,25% về giá trị). Xử lý hình sự 58 vụ/55 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 2.298 trường hợp.
Tiền thanh lý hàng tịch thu và xử lý vi phạm hành chính là trên 36 tỷ đồng. Vi phạm lĩnh vực thuế nội địa 1.478 vụ, tiền phạt vi phạm hành chính 82,55 tỷ đồng, truy thu thuế bổ sung 209,5 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Thắng,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các ngành thành viên và địa phương trong việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ông Thắng đề nghị các ngành thành viên, địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Gắn trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng nếu để xảy ra tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nghiêm trọng, kéo dài theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực địa bàn được phân công quản lý.
Các đơn vị, lực lượng chức năng đặc biệt là các địa phương trong tỉnh cần tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn đặc biệt là kiểm soát tốt các hoạt động tại cửa khẩu, cảng biển, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo thông thoáng trong thủ tục xuất, nhập khẩu…
Bên cạnh đó, chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy chế trách nhiệm và mối quan hệ công tác nhằm phát huy sức mạnh tập thể trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu…/.


Lan Hương

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<