Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước được quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước được quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc


(TBTCO) – Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Tại dự thảo có quy định, Tổng Giám đốc KBNN, giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố được phép giao cho cấp phó thực hiện thẩm quyền xử phạt.


Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; KBNN.
Theo đó, dự thảo quy định một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN chỉ bị lập biên bản và ra quyết định xử phạt một lần. Trong đó, trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản, nhưng chưa ra quyết định xử phạt, mà tổ chức không thực hiện yêu cầu, mệnh lệnh của người có thẩm quyền xử phạt, vẫn cố ý tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm đó, thì khi ra quyết định xử phạt đối với hành vi đó, người có thẩm quyền xử phạt có thể áp dụng thêm tình tiết tăng nặng và xử phạt đối với hành vi tiếp tục vi phạm đó.
Nếu hành vi vi phạm đã bị ra quyết định xử phạt, nhưng đơn vị, tổ chức vi phạm chưa thi hành hoặc đã thi hành quyết định, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm đó, thì hành vi vi phạm này được coi là hành vi vi phạm mới.
Trong trường hợp một tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính trong cùng một vụ vi phạm, thì biên bản xử phạt vi phạm hành chính phải ghi rõ nội dung từng hành vi vi phạm, mức xử phạt cụ thể đối với từng hành vi.
Dự thảo thông tư còn quy định, trong cùng một vụ việc vi phạm hành chính có nhiều hành vi vi phạm và các hành vi này thuộc thẩm quyền xử phạt của nhiều cấp khác nhau, thì phải chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính lên cấp cao nhất có thẩm quyền xử phạt để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
Theo dự thảo, mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN được xác định như sau: cứ một tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng, mức tiền phạt được giảm hoặc tăng 20% so với mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó, nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu và không được cao hơn mức tối đa của khung hình phạt đó.
Khi xác định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm vừa có tình tiết giảm nhẹ, vừa có tình tiết tăng nặng, sẽ xem xét giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc có một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.
Với hành vi vi phạm quy định khoản chi ngân sách nhà nước phải có trong dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao, mức xử phạt sẽ từ 1,5 triệu đồng lên đến 4,5 triệu đồng tùy vào việc có hay không các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.
Với hành vi lập hồ sơ, chứng từ sai chế độ quy định và hành vi lập hồ sơ, chứng từ sai so với hồ sơ, chứng từ gốc tại đơn vị, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức xử phạt sẽ từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng tùy vào việc có hay không các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.
Với hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo để chi ngân sách nhà nước, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức xử phạt sẽ từ 12,5 triệu đồng đến 40 triệu đồng tùy vào việc có hay không các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ.
Ngoài ra dự thảo thông tư cũng đưa ra quy định, công chức được giao nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước khi phát hiện hành vi vi phạm phải kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị để lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp lãnh đạo đơn vị không có thẩm quyền xử phạt, chậm nhất 2 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, đơn vị phải báo cáo giám đốc KBNN cấp tỉnh (đối với các đơn vị KBNN cấp huyện) hoặc báo cáo Tổng Giám đốc KBNN (đối với Sở Giao dịch KBNN) kèm theo biên bản và toàn bộ hồ sơ, chứng từ có liên quan (bản phôtô) để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định tại thông tư này.


Vân Hà

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<