Lào Cai: Tổng số thu sự nghiệp tăng 18,7%

Lào Cai: Tổng số thu sự nghiệp tăng 18,7%


(TBTCO) – Sở Tài chính tỉnh Lào Cai cho biết, trong năm 2017, tổng số thu sự nghiệp của các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trên địa bàn là hơn 835 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2016. Nhờ đó, các đơn vị đã từng bước chủ động được kinh phí, giảm dần chi NSNN.


Theo Sở Tài chính Lào Cai, tỉnh đã giao tự chủ cho 415/415 đơn vị SNCL trên địa bàn. Trong đó, đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động là 10 đơn vị; đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động là 66 đơn vị.
Trong năm 2017, tổng số thu sự nghiệp trên địa bàn là hơn 835 tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2016. Các đơn vị được giao thực hiện cơ chế tự chủ đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đối với các nội dung chi phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, các đơn vị đã thực hiện công khai theo quy định về sử dụng biên chế, tài chính và chi trả thu nhập tăng thêm hàng năm.
Sở Tài chính Lào Cai đánh giá, cơ chế tự chủ đã tạo điều kiện cho người lao động thực hiện việc kiểm soát chi tiêu thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, phát huy tính dân chủ, chủ động sáng tạo của người lao động; nâng cao kỹ năng quản lý, chất lượng hoạt động sự nghiệp, công khai, minh bạch trong tổ chức sắp xếp công việc, nhân sự, chi tiêu tài chính.
Hầu hết các đơn vị đã sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí NSNN giao để thực hiện tốt nhiệm vụ, chủ động sử dụng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước đẩy mạnh thu sự nghiệp, giảm dần chi NSNN.
Các đơn vị đã chủ động thực hiện phân phối kết quả tài chính trong năm. Việc đẩy mạnh cơ chế tự chủ đã từng bước giảm bớt sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước đối với đơn vị SNCL. Các cơ quan quản lý cấp trên đã tăng cường phân cấp cho các đơn vị SNCL trực thuộc trong việc mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.
Tại một số đơn vị SNCL đã thực hiện giá dịch vụ và tính đủ tiền lương vào giá dịch vụ, góp phần giảm số người hưởng lương từ ngân sách và giảm chi thường xuyên của ngân sách cho đơn vị.
Nhờ thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm, trong năm 2017, số kinh phí tiết kiệm được của các đơn vị là hơn 185 tỷ đồng. Có 352 đơn vị có thu nhập tăng thêm, trong đó đơn vị có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là 33 triệu đồng/tháng (Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai)./.


Bùi Tư

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*