Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn


(TBTCO) – 6 tháng đầu năm, cùng với việc xây dựng cơ chế chính sách, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính đã kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư… Nhờ đó, kết quả giải ngân vốn những tháng gần đây đã cải thiện đáng kể, cao hơn so cùng kỳ năm 2017.


Sáng 13/7, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018. Vụ trưởng Vụ Đầu tư Triệu Thọ Hân chủ trì hội nghị.
Chính sách sát thực tiễn quản lý, thanh toán vốn đầu tư
Trình bày báo cáo tại hội nghị, ông Lê Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư cho biết, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ chế chính sách, 6 tháng đầu năm, số lượng các văn bản quy phạm pháp luật do Vụ Đầu tư chủ trì không lớn (4 đề án), song số lượng cơ chế chính sách tham gia với các đơn vị ngoài Bộ tương đối nhiều (3 Luật, nhiều nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thông tư của các bộ).
Về cơ bản các đề án được giao chủ trì đều được Vụ chủ động triển khai, đảm bảo chất lượng, chương trình đăng ký, như: Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN), Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý đầu tư đúng pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính. Các chính sách đã bám sát thực tiễn, góp phần tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà đầu tư liên quan đến nội dung quản lý, thanh toán vốn đầu tư, cơ chế tài chính các dự án PPP.
Ngay từ đầu năm 2018, nhận thức tầm quan trọng của việc giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN, công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành quản lý vốn đầu tư của Vụ Đầu tư đã bám sát Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản điều hành của cấp có thẩm quyền. Vụ đã chủ động tham mưu cho Bộ điều hành kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo đúng các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, Bộ Tài chính. Thực hiện việc kiểm tra phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN của các bộ, ngành trung ương theo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công. Đồng thời, thực hiện phê duyệt dự toán trên hệ thống TABMIS để đảm bảo Kho bạc Nhà nước đủ cơ sở kiểm soát chi theo quy định.
Theo ông Lê Tuấn Anh, triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được Quốc hội thông qua năm 2018, Vụ Đầu tư đã trình Bộ tham gia ý kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 phần còn lại bao gồm vốn dự phòng 10% trung hạn. Đối với nguồn vốn NSNN năm 2015 trở về trước và nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2014-2016, Vụ Đầu tư đã trình Bộ có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị không kéo dài sang năm 2018 thời gian thực hiện và giải ngân nguồn NSNN đã bố trí từ năm 2015 trở về trước. Đồng thời, rà soát danh mục, quy mô, tổng mức đầu tư các dự án thuộc nhiệm vụ chi từ kế hoạch năm 2015 trở về trước cần bổ sung vốn để thu hồi các khoản ứng trước, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thanh toán khối lượng hoàn thành, đầu tư các dự án hoặc các hạng mục dự án quan trọng, cấp bách và một số nhiệm vụ phát sinh đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trình Bộ có văn bản tham gia với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương án kéo dài thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn kế hoạch 2016 sang năm 2017.
Ngoài ra, Vụ Đầu tư đã chủ động rà soát, cập nhật, tổng hợp số kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 và các năm 2016, 2017, 2018 để chuẩn bị phục vụ báo cáo giải ngân giữa kỳ trung hạn.
Tháo gỡ vướng mắc cho địa phương giải ngân thấp
Kết quả, ước thanh toán, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 là hơn 130.013 tỷ đồng, đạt 32,53% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 33,85% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2017 đạt 25,59% kế hoạch Quốc hội giao và 29,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).
 

 Thúc đẩy giải ngân vốn, góp phần phát triển kinh tế- xã hội. Ảnh: TL.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực của các bộ, ngành, các chủ đầu tư, công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính đã góp phần không nhỏ. Trong đó, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính đã nỗ lực đôn đốc các đơn vị khẩn trương thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công để làm cơ sở giải ngân vốn; đồng thời đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công, định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ.
Với những địa phương giải ngân thấp, Vụ Đầu tư trình Bộ Tài chính văn bản đề nghị các địa phương báo cáo để tháo gỡ xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các nội dung vượt thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, Vụ Đầu tư trình Bộ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Theo ông Triệu Thọ Hân, từ nay đến cuối năm, Vụ sẽ chủ động triển khai các đề án cơ chế chính sách đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra; đồng thời tiếp tục tham gia với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công và các nghị định hướng dẫn luật… Vụ cũng sẽ tiếp tục chủ động điều hành kế hoạch vốn năm 2018 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Kiên quyết trình cấp thẩm quyền cắt giảm hoặc điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân.
Vụ Đầu tư sẽ trình Bộ Tài chính chủ động thực hiện nghiêm việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và kiến nghị các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy giải ngân vốn; tăng cường quản lý, kiểm tra tình hình thanh toán vốn đầu tư, công tác quyết toán hoàn thành, chi phí Ban quản lý của các bộ, ngành, địa phương, nắm bắt các vướng mắc phát sinh xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý./.


Minh Anh

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*