Kịp thời chấn chỉnh sai phạm của DN thẩm định giá

Kịp thời chấn chỉnh sai phạm của DN thẩm định giá


(TBTCVN) – Thời gian qua, Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính đã tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp (DN) thẩm định giá, nhiều trường hợp DN vi phạm đã bị đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận hoặc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Vẫn còn tình trạng số liệu thẩm định thiếu tin cậy
Công tác quản lý nhà nước về thẩm định giá luôn được Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính quan tâm. Cục Quản lý giá đã chủ động trong việc rà soát để cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; cập nhật thông tin về các DN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề tại DN. 
Tính đến nay, có 300 DN thẩm định giá đang hoạt động, với khoảng 1.400 thẩm định viên về giá đang hành nghề. Trong hơn nửa đầu năm, Cục đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 16 DN thẩm định giá và cấp lại Giấy chứng nhận cho 42 DN thẩm định giá đủ điều kiện. 
Theo nhận định của Cục Quản lý giá, các DN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá về cơ bản đều tuân thủ các quy định của pháp luật về thẩm định giá, đảm bảo điều kiện hành nghề của thẩm định viên về giá. Tuy nhiên qua quá trình giám sát, Cục Quản lý giá đã phát hiện những vấn đề bất cập. Trong đó, một bộ phận các DN thẩm định giá chưa tuân thủ việc nộp báo cáo theo quy định của pháp luật về thẩm định giá, thậm chí không nộp dẫn đến việc phải thực hiện xử lý vi phạm hành chính về thẩm định giá. Bên cạnh đó, còn tình trạng DN báo cáo chưa đúng mẫu, nhiều thiếu sót về thông tin, số liệu hoặc nội dung báo cáo còn sơ sài. Đặc biệt, có DN không quan tâm báo cáo đối với nội dung về kết quả tự kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ đối với hoạt động thấm định giá theo quy định.
Cũng theo Cục Quản lý giá, quy trình thẩm định giá tại các DN chưa được thực hiện đầy đủ; phân tích thông tin tổng quan về thị trường tài sản còn sơ sài; đối với hồ sơ thẩm định giá trị bất động sản còn thiếu nội dung phân tích thông tin về khả năng sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất tài sản so sánh và tài sản thẩm định giá. Có trường hợp, hồ sơ thẩm định giá trị bất động sản không có phiếu thu thập thông tin tài sản so sánh, hoặc có nhưng sơ sài; thiếu kiểm chứng thông tin thu thập; hoặc không lưu trữ dữ liệu thu thập dẫn đến các thông tin, số liệu sử dụng để thẩm định giá thiếu độ tin cậy.Không nương tay với DN sai phạm
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, hiện vẫn còn tình trạng một số DN thẩm định giá, thẩm định viên về giá trong quá trình cung cấp dịch vụ còn chưa tuân thủ quy định của pháp luật dẫn đến bị xử phạt vi phạm hành chính; bị đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. 
Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ra quyết định thu hồi 8 giấy chứng nhận của các DN không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, lập 3 biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 DN thẩm định giá.
Để chấn chỉnh lại những bất cập còn tồn tại hiện nay của các DN thẩm định giá, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu lãnh đạo các DN thẩm định giá rà soát, chấn chỉnh hoạt động của DN và các thẩm định viên về giá hành nghề, đảm bảo tuân thủ pháp luật, thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam trong quá trình thực hiện thẩm định giá. Bộ Tài chính yêu cầu các DN thẩm định giá nghiêm túc chấn chỉnh sai phạm, nâng cao chất lượng hoạt động nghề và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá.
Về phía Bộ Tài chính, Bộ sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát và đánh giá sự tuân thủ pháp luật của các DN thẩm định giá, trường hợp còn xảy ra sai sót sẽ bị đình chỉ, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Về chuyên môn, Cục Quản lý giá sẽ tiếp tục giám sát, rà soát các đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng  thẩm định giá trong quá trình triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng thẩm định giá, đăng ký đào tạo chuyên ngành thẩm định giá; cập nhật kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên về giá hành nghề. Đồng thời, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá cho cán bộ, công chức theo quy định, nhằm nâng cao chất lượng thẩm định giá, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, góp phần tích cực cho nghề thẩm định giá Việt Nam phát triển theo kịp với thẩm định giá trong khu vực và thế giới. 
Tính đến nay, có 300 DN thẩm định giá đang hoạt động, với khoảng 1.400 thẩm định viên về giá đang hành nghề. Trong hơn nửa đầu năm, Cục đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 16 DN thẩm định giá và cấp lại Giấy chứng nhận cho 42 DN thẩm định giá đủ điều kiện.


Minh Anh

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<