Kiểm soát chi: Nên ủy quyền để giảm áp lực cho kế toán trưởng

Kiểm soát chi: Nên ủy quyền để giảm áp lực cho kế toán trưởng


(TBTCO) – Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN là một bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN). Để tiếp tục hoàn thiện quy trình này, các đơn vị KBNN địa phương đang đề xuất các giải pháp.


KBNN cho biết, sau hơn 9 tháng triển khai Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi (KSC) trên toàn quốc, các hình thức giao nhận hồ sơ, trả kết quả trong chi thường xuyên và chi đầu tư đều được thực hiện qua 1 giao dịch viên. Đây thực sự là bước đột phá trong việc cải cách thủ tục hành chính, giao dịch một cửa theo chủ trương của Chính phủ.
Hình thức giao dịch mới này cũng được các cấp, ngành và đặc biệt là các đơn vị sử dụng ngân sách đánh giá là văn minh, hiện đại nên đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ cao vì mang lại rất nhiều tiện ích. Theo đó, khách hàng khi đến giao dịch tại kho bạc chỉ cần qua một giao dịch viên là có thể được hướng dẫn cặn kẽ, tỉ mỉ để hoàn thành các thủ tục. Việc làm này cũng hạn chế được tình trạng trong cùng một đơn vị KBNN, cùng một nội dung chi nhưng lại có nhiều cách hướng dẫn, xử lý khác nhau.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, theo phản ánh của các kho bạc địa phương, Đề án thống nhất đầu mối KSC cũng còn một số vướng mắc.
Cụ thể, thực hiện Quyết định số 2899/QĐ- KBNN của Tổng Giám đốc KBNN ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối KSC tại KBNN cấp huyện không có tổ chức phòng (QĐ 2899), nhiệm vụ của kế toán trưởng bao gồm ký kiểm soát chứng từ giấy và ký duyệt tất cả chứng từ trên các chương trình ứng dụng là khá lớn nên đã tạo ra áp lực cho kế toán trưởng. Lúc này, kế toán trưởng phải tập trung thời gian vào kiểm soát hồ sơ chứng từ của giao dịch viên mang đến và ký máy nên đã không có thời gian để nghiên cứu các văn bản, chế độ. Trong khi hiện nay, các chính sách, chế độ liên tục thay đổi. Đây chính là một lỗ hổng dẫn đến xảy ra sai sót, kéo theo nguy cơ rủi ro trong kiểm soát thanh toán.
Hay như  về quy trình xử lý sai lầm chuyển trả trong thanh toán có nêu: “Trường hợp sai lầm do lỗi chủ quan của đơn vị sử dụng NSNN, giao dịch viên lập biên bản để phạt vi phạm hành chính…”; tuy nhiên, lỗi chủ quan hay lỗi khách quan hiện nay chưa được xác định rõ nên khi giao dịch viên lập biên bản, hồ sơ xử phạt nếu không suy xét kỹ có thể sẽ dẫn đến sai sót vì việc xác định lỗi chủ quan hay khách quan là khá khó khăn…
Từ thực tế này, các KBNN địa phương đã có đề xuất nên cho phép việc ủy quyền kế toán trưởng kiểm soát và ký chứng từ hàng ngày theo phân công, phân luồng công việc phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại đơn vị. Theo đó, kế toán trưởng ký khoảng 60% luồng kiểm soát của giao dịch viên, 40% luồng kiểm soát còn lại được phân cho ủy quyền kế toán trưởng kiểm soát, đồng thời ủy quyền kế toán trưởng ký kiểm soát chứng từ thu NSNN. Việc làm này sẽ phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của kế toán trưởng, đồng thời, ủy quyền kế toán trưởng cũng nâng cao được chuyên môn nghiệp vụ của mình.
Đối với quy trình xử lý sai lầm chuyển trả trong thanh toán, đề nghị nên có hướng dẫn cụ thể về lỗi do chủ quan hay không chủ quan, từ đó, giao dịch viên có cơ sở để lập hồ sơ xử phạt.
Ngoài ra, theo các đơn vị KBNN địa phương, nên có hình thức đãi ngộ phù hợp cho công chức thực hiện ủy quyền kế toán trưởng cho phù hợp với trách nhiệm và công việc được giao thực hiện. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong thực thi nhiệm vụ./.


Vân Hà

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*