Kho bạc tăng cường giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

 Kho bạc tăng cường giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công


(TBTCO) – Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có Chỉ thị số 3933/CT-KBNN ngày 14/8/2018 yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số công việc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư những tháng cuối năm 2018.


Chỉ thị đưa ra 7 yêu cầu cụ thể đối với các đơn vị và KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc KBNN như sau:
Thứ nhất, KBNN các cấp cần bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công và các nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư phát triển được Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ giao.
Thứ hai, căn cứ vào tình hình giải ngân thực tế tại từng địa phương, chỉ đạo KBNN các cấp chủ động phối hợp với cơ quan tài chính các cấp tổ chức tọa đàm với các chủ đầu tư, qua đó nắm bắt, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và giải ngân cụ thể của từng dự án theo thẩm quyền. Tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp tháo gỡ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
Thứ ba, quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/BCSĐ ngày 3/4/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 1618/CT-KBNN ngày 17/4/2018 của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ, thực hiện nghiêm túc cơ chế một cửa, một giao dịch viên theo hướng dẫn tại Công văn số 743/KBNN – THPC ngày 2/3/2016 của KBNN về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong hệ thống KBNN. Chỉ đạo công chức kiểm soát chi nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc.
Trong giao dịch với khách hàng luôn có thái độ niềm nở, phục vụ khách hàng tận tình, luôn tạo điều kiện cho các đơn vị. Thực hiện kiểm soát kỹ chứng từ, hướng dẫn đơn vị 1 lần, tuyệt đối không được để đơn vị phải đi lại nhiều lần. Nghiêm cấm công chức kiểm soát chi của KBNN lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về nghiệp vụ kiểm soát chi đầu tư, xử lý nghiêm công chức và người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm quy chế, quy trình kiểm soát chi.
Thứ tư, chỉ đạo KBNN các cấp hướng dẫn chủ đầu tư đối với những thay đổi về hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính để thống nhất thực hiện trong phạm vi toàn quốc. Trong đó, đặc biệt chú trọng chỉ đạo KBNN các cấp đẩy mạnh nhiệm vụ triển khai thực hiện cải cách hành chính, thực hiện phương thức kiểm soát chi theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” đối với hợp đồng thanh toán nhiều lần theo quy định của Bộ Tài chính và hướng dẫn của KBNN. Đồng thời, thông báo với chủ đầu tư, ban quản lý dự án về phương thức thực hiện kiểm soát chi của KBNN, thực hiện phương thức kiểm soát chi này sẽ rút ngắn thời gian kiểm soát, thanh toán xuống còn 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp hợp lệ của đơn vị.
Thứ năm, cần chủ động, đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017. Đồng thời, căn cứ vào quyết định của cấp có thẩm quyền, KBNN các cấp thực hiện đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi vốn ứng trước, có văn bản báo cáo UBND các cấp để chỉ đạo các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện, góp phần cải thiện tốc độ giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2018.
Thứ sáu, KBNN các cấp cần tăng cường kỷ luật, chất lượng công tác tổng hợp báo cáo, thực hiện nhập số liệu vào chương trình tổng hợp báo cáo (THBC) đầy đủ ngay khi có phát sinh thanh toán, đáp ứng kịp thời, chính xác số liệu báo cáo để phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo. Từ tháng 8/2018, dữ liệu báo cáo của các tỉnh sẽ được chuyển trực tiếp đến Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư) để báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, báo cáo Chính phủ. Vì vậy, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố chỉ đạo, đôn đốc phòng kiểm soát chi và các đơn vị trực thuộc nghiêm túc nhập số liệu báo cáo trên Chương trình THBC và chịu trách nhiệm toàn diện về các số liệu báo cáo này.
Thứ bảy, định kỳ hàng tháng, KBNN các cấp chủ động, tổ chức thực hiện báo cáo hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời thực hiện công khai tại trụ sở KBNN nơi giao dịch về số liệu giải ngân vốn đầu tư XDCB đối với từng chủ đầu tư trên địa bàn .
Theo báo cáo từ KBNN, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ và Bộ Tài chính, KBNN đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB năm 2018 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 cũng như các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính.
Tuy nhiên, vốn đầu tư XDCB kiểm soát, thanh toán qua KBNN đạt tỷ lệ thấp hơn so với cùng kỳ năm 2017. Tính đến ngày 31/7/2018, lũy kế vốn giải ngân thuộc kế hoạch năm 2018 qua KBNN ước đạt 135.110,2 tỷ đồng, đạt 35,7% kế hoạch. Trong đó, vốn từ nguồn Chính phủ giao giải ngân là 133.820 tỷ đồng, đạt 35,6% kế hoạch (vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 110.455,1 tỷ đồng, đạt 37,2% kế hoạch Chính phủ giao; vốn trái phiếu chính phủ giải ngân là 7.020,3 tỷ đồng, đạt 17,6% kế hoạch Chính phủ giao; vốn Chương trình mục tiêu và Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 16.344,6 tỷ đồng, đạt 41,3% kế hoạch Chính phủ giao./.


An Nhi

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*