Kho bạc Nhà nước giải ngân nguồn vốn nội ngành đạt tỷ lệ cao

Kho bạc Nhà nước giải ngân nguồn vốn nội ngành đạt tỷ lệ cao


(TBTCO) – Là cơ quan quản lý và kiểm soát chi nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN), Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã rất chú trọng đến công tác giải ngân nguồn vốn NSNN nội ngành. Theo đó, tính đến hết tháng 6 vừa qua, các khoản chi trong nội ngành đều có tỷ lệ giải ngân cao.


KBNN cho biết, ngay trong tháng 12/2017, trên cơ sở dự toán Bộ Tài chính giao, KBNN đã kịp thời phân bổ dự toán và chuyển cấp kinh phí cho các đơn vị dự toán. Đồng thời, KBNN cũng chỉ đạo các đơn vị dự toán bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính nội ngành.
Tính đến hết tháng 6 vừa qua, chi thường xuyên trong toàn hệ thống KBNN đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 46% dự toán được giao; chi không thường xuyên, không tự chủ đạt trên 1,7 tỷ đồng, bằng 100% dự toán được giao; chi đầu tư phát triển hiện đại hóa KBNN giải ngân được 895 tỷ đồng, bằng 60% dự toán.
Ngoài ra, các khoản chi cho ứng dụng công nghệ thông tin; chi đào tạo, bồi dưỡng… đều đạt tỷ lệ giải ngân khá cao, từ 30% đến trên 50% dự toán.


An Nhi

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*