Kho bạc Lai Châu: Nỗ lực cải cách để trở thành kho bạc điện tử vào năm 2020

Kho bạc Lai Châu: Nỗ lực cải cách để trở thành kho bạc điện tử vào năm 2020


(TBTCO) – Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn nhưng Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lai Châu luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính. Theo Giám đốc Nguyễn Ngọc Phong, KBNN Lai Châu sẽ trở thành kho bạc điện tử: Không khách hàng, không tiền mặt và không chứng từ giấy vào năm 2020.


Phối hợp tốt với khách hàng
Ông Nguyễn Ngọc Phong cho biết, để tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách cả trong chi đầu tư và chi thường xuyên, KBNN Lai Châu đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sử dụng ngân sách để cùng tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình kiểm soát thanh toán vốn.
Cụ thể, đối với công tác kiểm soát chi thường xuyên, KBNN Lai Châu đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; đảm bảo tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức của nhà nước.
Đối với công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản, ngoài việc thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, đảm bảo công tác kiểm soát thanh toán được kịp thời, theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN Lai Châu còn đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính về thời gian kiểm soát, thanh toán. Theo đó, đơn vị luôn quán triệt tới từng cán bộ làm công tác kiểm soát vốn thực hiện kiểm soát hồ sơ ngay khi chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi đến theo quy định. Tuyệt đối không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do.
Cũng theo ông Phong, KBNN Lai Châu luôn chú trọng đến bộ phận “một cửa” – đây là nơi có nhiều giao dịch liên quan đến thủ tục hành chính để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình giao dịch của khách hàng. Vì thế, KBNN Lai Châu luôn nhận được sự ủng hộ cao từ phía khách hàng mỗi khi đơn vị thực hiện cải cách, hiện đại hóa các nghiệp vụ.
Bằng sự phối hợp tốt với khách hàng nên công tác quản lý ngân sách tại Lai Châu luôn đảm bảo an toàn, đồng vốn chi ra luôn đạt hiệu quả cao. Theo báo cáo từ KBNN Lai Châu, đến hết tháng 11 vừa qua, đơn vị đã kiểm soát thanh toán 4.424 tỷ đồng vốn chi thường xuyên, đạt 78% dự toán được giao (5.662,7 tỷ đồng). Bên cạnh đó, đơn vị cũng giải ngân nguồn vốn đầu tư được trên 1.500 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch (2.380,8 tỷ đồng).
63% đơn vị sử dụng ngân sách tham gia dịch vụ công trực tuyến kho bạc
Ông Phong cho biết, để tạo thuận lợi hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách, KBNN Lai Châu đã thực hiện tốt đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN. Đặc biệt, đơn vị đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1/4/2019 cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch với KBNN trên địa bàn tỉnh.
Đến ngày 10/12 vừa qua, đã có 92/145 đơn vị sử dụng ngân sách đăng ký tham gia vào phương thức thanh toán mới này (chiếm 63% các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với KBNN cấp tỉnh).
Từ khi triển khai đến nay, KBNN Lai Châu đã thực hiện thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hơn 850 hồ sơ. Các hồ sơ được thanh toán nhanh gọn, thuận lợi nên các khách hàng rất hài lòng với công tác cải cách này của hệ thống KBNN nói chung và của KBNN Lai Châu nói riêng.
Với những cố gắng trong cải cách, hiện đại hóa, KBNN Lai Châu đã được các đơn vị sử dụng ngân sách đánh giá cao về công tác phục vụ cũng như xử lý công việc. Theo đánh giá từ các đơn vị này, bằng việc công khai các thủ tục hành chính, minh bạch trong giao dịch và cải tiến các bước, các khâu trong kiểm soát ngân sách, KBNN Lai Châu đã đẩy nhanh tốc độ xử lý hồ sơ, thủ tục thanh toán vốn nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho NSNN.
Với đích đến là trở thành kho bạc điện tử, KBNN Lai Châu đang nỗ lực cố gắng triển khai các nhiệm vụ, trong đó chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc quy trình nhập, luân chuyển chứng từ trên hệ thống TABMIS (hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc), đảm bảo các quy định về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN…
Đặc biệt, KBNN Lai Châu đang phấn đấu, hết năm 2019, 100%  các thủ tục hành chính KBNN được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đồng thời, 100% các đơn vị sử dụng NSNN có giao dịch với KBNN cấp tỉnh, KBNN quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải tham gia dịch vụ công mức 4.
Với cách giao dịch mới này, cùng với việc phối hợp thu NSNN với các hệ thống ngân hàng thương mại, KBNN Lai Châu sẽ trở thành kho bạc điện tử: Không khách hàng, không tiền mặt và không chứng từ giấy vào năm 2020.


Vân Hà

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<