Kho bạc Hà Nội sẽ giảm 10 phòng và giảm 25 công chức giữ chức vụ lãnh đạo

Kho bạc Hà Nội sẽ giảm 10 phòng và giảm 25 công chức giữ chức vụ lãnh đạo


(TBTCO) – Thực hiện Nghị quyết số 18- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội dự kiến tiếp tục giảm 10 phòng thuộc các đơn vị KBNN quận.


Ông Đào Thái Phúc – Giám đốc KBNN Hà Nội cho biết, từ năm 2015 đến tháng 10/2017, tại KBNN thành phố đã giảm 2 phòng chuyên môn (từ 12 phòng xuống còn 10 phòng). Đối với các KBNN quận, huyện, ngay sau khi thực hiện đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách qua KBNN” đã tiếp tục giảm thêm được 50 tổ chuyên môn của 25 KBNN quận, huyện.
Năm 2018, tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, KBNN Hà Nội đã xây dựng phương án trình KBNN. Theo đó, tại KBNN thành phố, đề xuất tiếp tục thu gọn đầu mối cấp phòng theo đúng chủ trương, hướng dẫn của KBNN.
Tại 5 KBNN quận có tổ chức phòng (gồm các KBNN quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hà Đông), KBNN Hà Nội đã xây dựng phương án nhân sự báo cáo KBNN xem xét, quyết định giải thể phòng thuộc các đơn vị KBNN này. Dự kiến thời gian tới, sẽ giảm 10 phòng thuộc KBNN quận và giảm 25 công chức giữ chức vụ lãnh đạo.
Ông Đào Thái Phúc cho biết, việc bố trí, sắp xếp tổ chức lại bộ máy tại KBNN Hà Nội luôn đảm bảo công bằng, khách quan, công khai, dân chủ, làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, lấy hiệu quả công việc làm yếu tố quyết định./.


Vân Hà

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<