KBNN Lào Cai sắp xếp cán bộ theo năng lực và trình độ chuyên môn

KBNN Lào Cai sắp xếp cán bộ theo năng lực và trình độ chuyên môn


(TBTCO) – Trao đổi với phóng viên TBTCO, ông Vũ Trọng Cường – Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lào Cai cho biết, đơn vị đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy và hoạt động từ ngày 1/10. Đến nay, các giao dịch diễn ra bình thường, không có bất kỳ phàn nàn nào từ phía khách hàng.


* PV: KBNN Lào Cai là 1 trong 15 KBNN địa phương, ngoài việc thực hiện tinh gọn số phòng chức năng còn thực hiện việc sáp nhập KBNN thành phố vào KBNN tỉnh. Xin ông cho biết, việc sáp nhập này đã được KBNN Lào Cai thực hiện như thế nào?
– Ông Vũ Trọng Cường: Ngay từ đầu năm 2019, KBNN Lào Cai đã phổ biến, quán triệt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy tới toàn thể công chức và người lao động thông qua các buổi học tập nghiệp vụ, hội nghị giao ban định kỳ, các buổi sinh hoạt đảng, đoàn thể cũng như tại hội nghị công chức để công chức, người lao động trong đơn vị nắm và hiểu về sự cần thiết, yêu cầu và nội dung của công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, từ đó có sự chuẩn bị về tâm lý.
KBNN Lào Cai đã xây dựng phương án sắp xếp nhân sự dựa trên sự đánh giá đúng năng lực, trình độ, yêu cầu công việc có xét đến nguyện vọng của công chức, người lao động, không gây xáo trộn, không để sót công việc kết hợp sắp xếp, bố trí, điều động với luân chuyển, luân phiên công việc; và được thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch. Do vậy công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy của KBNN Lào Cai đã được thực hiện thuận lợi và nhận được sự đồng tình, chia sẻ, chấp hành tốt của công chức, người lao động trong đơn vị.
Cùng với đó, KBNN Lào Cai đã tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy.
Bên cạnh việc báo cáo bằng văn bản, Giám đốc KBNN tỉnh đã trực tiếp báo cáo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền thành phố đề nghị quan tâm phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện để KBNN Lào Cai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, KBNN Lào Cai đã tuyên truyền rộng rãi tới người nộp thuế và các đơn vị giao dịch để có sự phối hợp tốt trong quá trình thực hiện sáp nhập.
* PV: Việc sáp nhập này có ảnh hưởng gì đến khách hàng giao dịch? KBNN Lào Cai đã khắc phục như thế nào để các giao dịch vẫn diễn ra thuận lợi?
– Ông Vũ Trọng Cường: KBNN thành phố Lào Cai là đơn vị có doanh số hoạt động, số lượng đơn vị giao dịch lớn trên địa bàn. Đây cũng là nơi tập trung phần lớn số thu ngân sách nhà nước (NSNN), nhất là các khoản thu thuế xuất nhập khẩu và các hoạt động dịch vụ của cửa khẩu quốc tế.
Hơn nữa, do đặc thù nên việc bố trí các cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp thành phố của Lào Cai khá xa nhau. Cá biệt có những đơn vị hành chính cấp xã khi thay đổi KBNN giao dịch sẽ có khoảng cách đến gần 30 km. Do đó, khi sáp nhập KBNN thành phố vào KBNN tỉnh sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến khách hàng giao dịch.
 

KBNN Lào Cai sắp xếp nhân sự dựa trên sự đánh giá đúng năng lực, trình độ chuyên môn và có xét đến nguyện vọng của công chức và người lao động

Ông Vũ Trọng Cường

Để khắc phục những khó khăn này, KBNN Lào Cai đã đẩy mạnh công tác phối hợp thu, ủy nhiệm thu với các ngân hàng thương mại trên địa bàn, cùng với các dịch vụ thu nộp NSNN hiện đại để đa dạng hóa hình thức, phương thức thu nộp NSNN tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Qua đó, người nộp thuế không nhất thiết phải đến trụ sở KBNN để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
Trong công tác kiểm soát chi, về cơ bản đến nay, KBNN Lào Cai đã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tới tất cả các đơn vị giao dịch với KBNN tỉnh và KBNN thành phố. Theo đó các đơn vị giao dịch thực hiện giao nộp hồ sơ và nhận kết quả xử lý hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến nên cũng không nhất thiết phải đến trụ sở KBNN.
Toàn bộ quá trình giao nhận, xử lý được công khai, minh bạch theo đúng quy trình quy định của KBNN. Đây là yếu tố hết sức thuận lợi đối với các đơn vị giao dịch có trụ sở ở xa trụ sở KBNN.
Bên cạnh đó, KBNN Lào Cai bố trí địa điểm giao dịch thuận lợi, bổ sung đầy đủ các bảng chỉ dẫn, hướng dẫn; công khai địa điểm, quy trình, thủ tục hồ sơ tại trụ sở KBNN và trên Trang thông tin điện tử của KBNN; và tăng cường chỉ đạo công chức làm công tác bảo vệ tăng cường hướng dẫn khách hàng đến giao dịch, nhất là những khách hàng trước đây giao dịch với KBNN thành phố để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng.
* PV: Việc tinh gọn bộ máy và sáp nhập vốn là một công việc khó vì liên quan đến con người. KBNN Lào Cai đã có cách làm gì để ổn định tư tưởng cho cán bộ yên tâm công tác, thưa ông?
– Ông Vũ Trọng Cường: Ngoài việc thực hiện sáp nhập, trong đợt sắp xếp tổ chức bộ máy lần này KBNN Lào Cai còn thực hiện giảm 2 đầu mối cấp phòng, do đó phải thực hiện sắp xếp 3 vị trí cấp trưởng xuống cấp phó; bố trí lại 8 cấp phó; điều động, bố trí gần 40 công chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Việc sắp xếp, bố trí này không thể không ảnh hưởng đến vị trí làm việc, lĩnh vực công việc, cũng như tâm lý của công chức.
Tuy nhiên, xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước cũng như của toàn ngành Tài chính để tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn nên tập thể lãnh đạo KBNN Lào Cai đã cùng vào cuộc để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về chủ trương thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.
Việc này không thể thực hiện ngày một, ngày hai mà phải là một quá trình và đã được KBNN Lào Cai thực hiện suốt từ đầu năm 2019 đến nay và sẽ còn tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
Song song với đó, KBNN Lào Cai đã thực hiện việc sắp xếp nhân sự dân chủ, công khai, minh bạch đúng trình tự, thủ tục trên cơ sở yêu cầu công tác, trình độ, năng lực của công chức và có tính đến những đóng góp, cũng như tâm tư, nguyện vọng của công chức.
Đồng thời, KBNN Lào Cai cũng huy động sự vào cuộc của cả tổ chức đảng, các đoàn thể để có nhiều kênh thông tin nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, điều kiện, hoàn cảnh của công chức… để có sự bố trí công việc phù hợp nên đã nhận được đồng thuận cao từ chính các cán bộ trong diện sáp nhập, tinh gọn.
* PV: KBNN Lào Cai đã đi vào hoạt động theo bộ máy mới từ ngày 1/10. Xin ông cho một vài đánh giá về hoạt động của đơn vị với bộ máy mới, cho đến thời đểm này?
– Ông Vũ Trọng Cường: Với những đột phá trong công tác cải cách hành chính mà trọng tâm là việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến tất cả các đơn vị giao dịch với KBNN cấp tỉnh, việc sáp nhập, giảm đầu mối sẽ giúp tổ chức, bộ máy hệ thống KBNN tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng.
Cho đến thời điểm này, các hoạt động giao dịch của các đơn vị, công tác chỉ đạo điều hành ngân sách của cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của KBNN tỉnh và KBNN cấp huyện tại KBNN Lào Cai đã được thực hiện thông suốt, không có chậm trễ, ách tắc hay có bất kỳ sự phàn nàn nào của khách hàng giao dịch.
Có thể thấy, việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy là một việc làm đúng đắn để chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng được nâng lên. Ngoài ra, việc tinh gọn bộ máy còn tiết giảm được các khoản chi ngân sách cho bộ máy hành chính nhà nước từ đó tăng nguồn lực cho đầu tư phát triển.
* PV: Xin cảm ơn ông!


Hạnh Thảo

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<