Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2020 đạt 42%

Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc năm 2020 đạt 42%

Chuyên mục: INFOGRAPHIC
Từ khoá: văn hóa - xã hội


Viết bình luận

<