Đã có 327 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 20/6/2020)

Đã có 327 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 18h ngày 20/6/2020)

Chuyên mục: INFOGRAPHIC


Viết bình luận