Đã có 144 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh (tính đến 13h ngày 10/4/2020)

Đã có 144 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh  (tính đến 13h ngày 10/4/2020)

Chuyên mục: INFOGRAPHIC


Viết bình luận

<