36 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 22/5/2020)

36 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (số liệu tính đến 7h ngày 22/5/2020)

Chuyên mục: INFOGRAPHIC


Viết bình luận

<