Hướng dẫn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho viên chức

Hướng dẫn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho viên chức


(TBTCO) – Đối với các đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc lấy trong chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị.


Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời Sở Nội vụ Trà Vinh hướng dẫn về nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho viên chức. Bộ Tài chính cho biết, tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đã quy định nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công.
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công cũng có quy định nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định; đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ (phần được để lại chi hoạt động thường xuyên) để chi thường xuyên.
Cũng quy định về nội dung này, Thông tư số 89/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo quy định cơ quan nhà nước chi trả trợ cấp thôi việc từ nguồn chi phí hoạt động thường xuyên đã được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm.
Đơn vị sự nghiệp công được ngân sách nhà nước cấp toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên và ĐVSNCL có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên chi trả trợ cấp thôi việc từ nguồn chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị, bao gồm chi phí hoạt động được cơ quan có thẩm quyền giao và nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp theo quy định của pháp luật.
Như vậy, đối với các đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên thì nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc lấy trong chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị, trong đó bao gồm nguồn ngân sách nhà nước cấp theo quy định./.


Bùi Tư

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*