Hải quan thu gần 1.300 tỷ đồng từ hậu kiểm

Hải quan thu gần 1.300 tỷ đồng từ hậu kiểm


(TBTCO) – Hết tháng 7/2018, ngành Hải quan đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 4.672 cuộc. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 1.442 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017, đã thực thu vào NSNN 1.298,7 tỷ đồng, đạt 58% chỉ tiêu năm 2018, tăng 50% (so với cùng kỳ năm 2017).


Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ), Tổng cục Hải quan, lũy kế đến ngày 31/7/2018, riêng đơn vị đã thực hiện 88 cuộc KTSTQ tại trụ sở người khai hải quan, đạt 59% chỉ tiêu giao năm 2018. Số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 741,2 tỷ đồng; đã thực thu vào ngân sách nhà nước (NSNN) số tiền (bao gồm thu cả các cuộc năm 2017) là 663,7 tỷ đồng, tăng 98%, đạt 102% chỉ tiêu giao 650 tỷ đồng năm 2018.
Lũy kế đến ngày 31/7/2018, toàn lực lượng đã thực hiện 4.672 cuộc KTSTQ. Trong đó, có 649 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, đạt 51% chỉ tiêu năm 2018, tăng 27% và 4.023 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 1.442 tỷ đồng, tăng 44%; đã thực thu vào NSNN số tiền (bao gồm thu cả các cuộc năm 2017) là 1.298,7 tỷ đồng, đạt 58% chỉ tiêu năm 2018 (2.235 tỷ đồng).


Phúc Nguyên

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*