Hà Nội ước thu ngân sách đạt dự toán năm 2019

 Hà Nội ước thu ngân sách đạt dự toán năm 2019


(TBTCO) – Năm 2019, thu NSNN trên địa bàn Hà Nội ước đạt 100,6% dự toán HĐND thành phố giao. Ngay từ đầu năm, thành phố đã xác định phấn đấu hoàn thành dự toán; các nguồn thu được quản lý đầy đủ và chặt chẽ; điều hành chi ngân sách bám sát dự toán.

8 lĩnh vực, khoản thu dự kiến không đạt dự toán
Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019; dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2020 của UBND TP. Hà Nội gửi tới kỳ họp thứ 11 của HĐND thành phố cho thấy, tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2019 ước thực hiện 264.710 tỷ đồng, đạt 100,6% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 7,4% so với thực hiện năm 2018.
Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 17.440 tỷ đồng, đạt 100,3% dự toán, bằng 99,5% so với thực hiện năm 2018. Các chỉ tiêu tương tự: thu từ dầu thô ước thực hiện 3.360 tỷ đồng, đạt 172,3% dự toán, tăng 14,4%; thu nội địa (không kể dầu thô) ước thực hiện 243.910 tỷ đồng, đạt 100,1% dự toán, tăng 8%.  
Số liệu từ UBND TP. Hà Nội cũng nêu rõ, có 10 lĩnh vực, khoản thu đạt và vượt dự toán và 8 lĩnh vực, khoản thu dự kiến không đạt dự toán. Trong đó, các khoản thu không đạt có: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương 88,2%, doanh nghiệp nhà nước địa phương 84,1%, thu đầu tư nước ngoài 85,2%, công thương nghiệp ngoài quốc doanh 95%, thuế thu nhập cá nhân 96,9%, thuế bảo vệ môi trường 80%, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 74,5%, tiền sử dụng đất 87,6%. 
Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách địa phương năm 2019 ước thực hiện 83.729 tỷ đồng, đạt 82,9% dự toán HĐND thành phố giao đầu năm, trong đó chi đầu tư phát triển 36.103 tỷ đồng, đạt 80,4%; chi thường xuyên 46.814 tỷ đồng, đạt 98,6% dự toán giao đầu năm.
Ông Nguyễn Việt HàGiám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình thực hiện ngân sách năm 2019 của thành phố vẫn còn một số tồn tại, khó khăn như: Công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách được thành phố tích cực triển khai nhưng nợ đọng vẫn còn khá lớn. Một số lĩnh vực, khoản thu còn đạt thấp so với dự toán, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách. Một số đơn vị dự toán, chủ đầu tư chưa chủ động triển khai nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm; việc tham mưu xây dựng, phê duyệt triển khai một số chương trình còn chậm…
Hỗ trợ doanh nghiệp, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc
Cũng theo UBND TP. Hà Nội, các chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của thành phố được Thủ tướng Chính phủ giao gồm: thu NSNN 278.805 tỷ đồng, tăng 5,3% so với ước thực hiện năm 2019; dự toán chi ngân sách địa phương là 105.885,4 tỷ đồng.
Để thực hiện thắng lợi dự toán ngân sách năm 2020, ông Nguyễn Việt Hà cho biết, Hà Nội tiếp tục điều hành chủ động, tích cực, đảm bảo giữ vững cân đối ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu được giao; triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả các chính sách tài chính trên địa bàn.
Cùng với đó, thành phố tiếp tục xây dựng, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo sự đột phá về thu hút đầu tư cả trong nước và đầu tư nước ngoài; thúc đẩy nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thủ đô, nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định, vững chắc.
Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công khai và giám sát việc sử dụng NSNN; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng./.


Khánh Linh

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<