Hà Nội: Quyết liệt đốc thu, tiết kiệm tối đa các khoản chi ngân sách

Hà Nội: Quyết liệt đốc thu, tiết kiệm tối đa các khoản chi ngân sách


(TBTCO) – Trong 6 tháng đầu năm 2018, thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn Hà Nội cơ bản đạt tiến độ dự toán HĐND thành phố (TP) giao. Tuy nhiên, công tác thu chi ngân sách còn nhiều khó khăn, thách thức. Hà Nội đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN được giao.


Số thu NSNN tăng mạnh
Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Hà Nội khóa XV tổ chức ngày 5/7/2018, đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn Thủ đô, ông Hoàng Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, ngay từ đầu năm, TP đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018. Cụ thể, ngay từ đầu năm, TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là các khoản nợ thuế, nợ tiền sử dụng đất…
Theo đó, thu NSNN 6 tháng đầu năm của TP đạt 120.062 tỷ đồng, đạt 50,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô 1,5 nghìn tỷ đồng, đạt 80,2% dự toán, tăng 23,7% so với cùng kỳ; thu nội địa 111,2 nghìn tỷ đồng, đạt 51,4% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7,3 nghìn tỷ đồng, đạt 36,6% dự toán, bằng 87,1% so với cùng kỳ. Khoản thu từ xuất nhập khẩu giảm do tác động của một số chính sách lớn có hiệu lực từ năm 2018.
Về chi ngân sách, TP đã chủ động đảm bảo, đáp ứng kịp thời, đầy đủ các khoản chi cho các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo đúng dự toán được giao và phù hợp với tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.
Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm ước thực hiện 31.123 tỷ đồng, đạt 32,7% dự toán năm và tăng 18,7% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 14.168 tỷ đồng, đạt 33,6% dự toán và tăng 26,7% so với cùng kỳ. Các khoản chi thường xuyên ước thực hiện 16.814 tỷ đồng, đạt 38,2% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ.
Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, TP cũng đã chủ động sử dụng dự phòng ngân sách để kịp thời xử lý các nhiệm vụ đột xuất phát sinh theo quy định.
Đốc thúc và đẩy mạnh thu ngân sách
Theo ông Hoàng Minh Hải, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động bất lợi đến việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính ngân sách và cân đối thu chi ngân sách năm 2018. Theo đó, một số khoản thu còn thấp so với dự toán. Tình hình nợ đọng ngân sách còn lớn, một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản gặp khó khăn về tài chính trong việc thanh toán các khoản nghĩa vụ nộp ngân sách, nhất là với khoản tiền phạt chậm nộp.
Tính đến hết tháng 4, tổng số nợ thuế, phí, nghĩa vụ tài chính về đất (dưới 90 ngày) là 14.533 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cuối năm 2017. Trong đó, nợ thuế là 4.773 tỷ đồng, nợ các khoản liên quan đến đất là 3.724 tỷ đồng, nợ tiền chậm nộp là 6.036 tỷ đồng.
Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 ở mức cao nhất, ông Hoàng Minh Hải nhấn mạnh, Hà Nội sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn, đặc biệt chú trọng công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN được giao.
Cùng với các biện pháp đốc thúc và đẩy mạnh thu ngân sách, Hà Nội cũng sẽ thực hiện quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao. Cụ thể, Hà Nội sẽ rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết, hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài. Đồng thời, sẽ tiết kiệm các khoản chi liên quan đến mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài; giảm các chi phí không cần thiết và không còn phù hợp để cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.
Đặc biệt, thành phố tiếp tục “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND TP”, ông Hải nhấn mạnh./.


Phúc Nguyên

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*