Hà Nội: 11 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 234.850 tỷ đồng

Hà Nội: 11 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 234.850 tỷ đồng


(TBTCO) – Sở Tài chính Hà Nội vừa cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP.Hà Nội ước thực hiện 11 tháng là 234.850 tỷ đồng, đạt 89,3% dự toán, tăng 12,4% so với cùng kỳ.


Cụ thể, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 17.089 tỷ đồng, đạt 98,3% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Thu từ dầu thô 2.842,6 tỷ đồng, đạt 145,8% dự toán. Thu nội địa là 214.918 tỷ đồng, đạt 88,2% dự toán, tăng 13% so cùng kỳ.
Chi ngân sách địa phương của thành phố ước thực hiện 11 tháng đầu năm là 58.250 tỷ đồng, đạt 57,6% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển là 21.328 tỷ đồng, đạt 47,5% dự toán, chi thường xuyên là 36.398 tỷ đồng, đạt 76,7% dự toán, tăng 7,7% so cùng kỳ.
Theo Sở Tài chính Hà Nội, nhìn chung thu ngân sách địa phương đáp ứng kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ chi, cân đối ngân sách TP.Hà Nội đảm bảo.
Tháng 12/2019, TP.Hà Nội tiếp tục tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách và biên chế năm 2020 đúng tiến độ;  thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019; đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách…/.


Khánh Linh

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<