GDP năm 2021 có thể tăng 3,5-4% nếu kiểm soát được dịch trong tháng 9

GDP năm 2021 có thể tăng 3,5-4% nếu kiểm soát được dịch trong tháng 9

Nếu dịch COVID-19 được kiểm soát trong tháng 9 và nền kinh tế trở lại trạng thái bình thường mới từ quý 4 thì tăng trưởng GDP cả năm có khả năng đạt 3,5-4%…

Chuyên mục: THỜI SỰ