Đề xuất nâng dư nợ vay của Hà Nội lên mức 90%

Đề xuất nâng dư nợ vay của Hà Nội lên mức 90%


(TBTCO) – Bộ Tài vừa hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.


Dự thảo nghị định đề xuất sửa đổi như sau: “Mức dư nợ vay (bao gồm vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật) của ngân sách thành phố không vượt quá 90% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Thu ngân sách địa phương được xác định trên cơ sở dự toán thu ngân sách thành phố được Quốc hội quyết định của năm dự toán. Tổng mức vay và bội chi ngân sách thành phố hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước”.
Luật Ngân sách nhà nước quy định mức dư nợ vay của TP. Hà Nội không quá 60% thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp. Sau khi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP; theo đó quy định mức dư nợ vay của thành phố Hà Nội không quá 70% thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.
Với quy định này, theo dự toán ngân sách năm 2018 đang trình Quốc hội, mức dư nợ vay tối đa của thành phố năm 2018 là 65.660 tỷ đồng (ước dư nợ vay của thành phố đến ngày 31/12/2017 khoảng 14.815 tỷ đồng, bằng khoảng 23% mức dư nợ vay cho phép). Nếu nâng mức dư nợ vay lên 90%, tính theo dự toán năm 2018, dư nợ vay tối đa của thành phố khoảng 84.420 tỷ đồng, tăng 18.760 tỷ đồng so với quy định hiện hành.
Việc quy định tăng giới hạn mức dư nợ vay bảo đảm cho TP. Hà Nội có thêm dư địa được vay và phù hợp với bối cảnh thực hiện đẩy mạnh cơ chế cho chính quyền địa phương vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước, thay vì cấp phát như hiện nay.
Dự kiến trong thời gian tới, TP. Hà Nội vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước đã ký hiệp định để thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm khoảng 22.919 tỷ đồng (trên 1 tỷ USD). Trong đó, có nhiều dự án lớn như: Dự án cấp nước 8 tỉnh sông Hồng vay vốn WB là 100,8 tỷ đồng; dự án tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông vay vốn China Exim Bank là 1.727 tỷ đồng; dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội vay vốn EIB, ADB là 816 tỷ đồng; dự án tăng cường giao thông bền vững cho tuyến tàu điện ngầm số 3 Hà Nội vay vốn ADB là 1.029 tỷ đồng; dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2 vay vốn JICA là 11.783 tỷ đồng…
Tuy nhiên, việc tăng mức dư nợ vay này được kiểm soát trong giới hạn nợ công cho phép, vì tổng mức vay và bội chi ngân sách của TP. Hà Nội hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước do Quốc hội quyết định./.


Minh Anh

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<