Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát việc thi hành Luật Quản lý nợ công

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát việc thi hành Luật Quản lý nợ công


(TBTCO) – Chiều 11/7, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Bình Thuận.


Bổ sung dự toán khoản viện trợ 75 tỷ đồng cho Bình Thuận
Tại phiên họp, Chính phủ trình UBTVQH về việc bổ sung dự toán NSNN năm 2018 từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Bỉ cho tỉnh Bình Thuận để thực hiện dự án Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận. Đây là dự án viện trợ trị giá 5,2 triệu Euro, tương đương 120 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2016 – 2018. Tính đến hết năm 2017, dự án đã giải ngân được 45 tỷ đồng, còn lại 75 tỷ đồng dự kiến giải ngân trong năm 2018 và 2019. 
Tuy nhiên, hiện dự toán chi NSNN năm 2018 đã giao cho Bình Thuận chưa bao gồm vốn viện trợ cho dự án này. Theo quy định của Hiệp định viện trợ, các hoạt động của dự án phải kết thúc chậm nhất vào ngày 31/12/2018 để tiến hành các thủ tục đóng dự án, sau thời gian này, khoản vốn viện trợ sẽ bị huỷ. 
Theo tờ trình của Chính phủ, đây là dự án có tính chất hành chính sự nghiệp sử dụng viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, việc bổ sung dự toán không gây tác động đến nợ công và bội chi NSNN năm 2018. Do đó, để tạo điều kiện cho dự án thực hiện giải ngân đúng tiến độ, đúng cam kết với nhà tài trợ, Chính phủ trình UBVTQH cho phép bổ sung vào dự toán chi NSNN (chi sự nghiệp) năm 2018 khoản viện trợ còn lại này của Chính phủ Bỉ để hoàn thành dự án. 
Tại báo cáo thẩm tra, Uỷ ban Tài chính ngân sách (UBTCNS) đồng ý với đề nghị và giải trình của Chính phủ, đồng thời cho rằng Chính phủ có Tờ trình báo cáo UBTVQH cho phép bổ sung dự toán chi sự nghiệp cho tỉnh Bình Thuận là đúng thẩm quyền theo quy định của Luật NSNN. Tuy nhiên, UBTCNS cũng đề nghị Chính phủ giải trình rõ nguyên nhân vì sao không bố trí nguồn viện trợ này khi xây dựng dự toán NSNN năm 2018, trong khi đây là dự án có lộ trình cụ thể và đã triển khai từ năm 2017. Đồng thời, để đảm bảo tiến độ giải ngân theo cam kết với nhà tài trợ, có ý kiến trong UBTCNS đề nghị Chính phủ nên bố trí giải ngân hết 75 tỷ đồng trong năm 2018 cho tỉnh Bình Thuận. 
Luật Quản lý nợ công mới sẽ khắc phục bất cập trong quản lý vốn nước ngoài
Thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết việc bổ sung dự toán không thuộc thẩm quyền của UBTVQH. UBTVQH chỉ có thẩm quyền điều chỉnh trong dự toán đã được Quốc hội thông qua, do đó khoản bổ sung dự toán này phải đưa vào Nghị quyết trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10 tới. 
Lưu ý vấn đề báo cáo thẩm tra đã nêu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng Chính phủ cần giải thích tại sao dự án đã bắt đầu giải ngân từ năm 2017 mà lại không được đưa vào dự toán năm 2018. Đối với đề xuất của Chính phủ, UBTVQH không có thẩm quyền bổ sung dự toán, nhưng do liên quan đến thời hạn của hiệp định viện trợ nên UBTVQH đồng ý cho tiếp tục giải ngân. Tuy nhiên, Chính phủ cần hoàn thành thủ tục để báo cáo trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10 tới theo đúng quy định, cùng với các vấn đề khác.
Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, người đứng đầu cơ quan quản lý về tài chính ngân sách cho biết, tồn tại này trong công tác xây dựng dự toán cũng xuất phát từ việc quản lý nợ công theo ba cơ quan đầu mối trước đây, do đó việc phối hợp chưa được chặt chẽ. “Trong quá trình làm dự toán năm 2018, Bộ Tài chính không biết khoản này. Đây là sơ suất khi mà cơ quan quản lý nguồn vốn viện trợ không thông báo, đơn vị thụ hưởng cũng không thông báo, nên Bộ Tài chính là cơ quan tổng hợp không biết, dẫn đến tình huống này”, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết. Cũng theo Bộ trưởng, các cơ quan đều cần phải rút kinh nghiệm về điều phối chưa tốt, không chỉ ở Bình Thuận mà cả những địa phương khác. 
Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) được Quốc hội thông qua cuối năm 2017 đã quy định thống nhất quản lý nợ công về một đầu mối. Để triển khai Luật Quản lý nợ công mới có hiệu lực từ 1/7/2018, có 7 nghị định cần phải ban hành, trong đó 6 nghị định được giao cho Bộ Tài chính xây dựng đã hoàn thành xong. Còn lại việc sửa Nghị định số 16/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài vẫn còn một số ý kiến khác nhau. Vừa qua, Thủ tướng đã họp về vấn đề này và kết luận theo tinh thần của Luật Quản lý nợ công. Như vậy, những tồn tại tương tự xung quanh việc quản lý vốn nước ngoài sẽ được khắc phục. 
“Khi sửa Nghị định 16, nếu cả viện trợ hoàn lại hay không hoàn lại cũng được đưa về một đầu mối theo đúng tinh thần Luật Quản lý nợ công thì sẽ khắc phục được các vấn đề này, xử lý kịp thời theo niên độ từng năm ngân sách”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định. 
Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu các cơ quan trong quá trình triển khai phải thực hiện đúng theo quy định của Luật Quản lý nợ công và giao cho Uỷ ban Tài chính ngân sách của Quốc hội giám sát việc thi hành Luật.


Hoàng Yến

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*