Các tỉnh có được nâng dư nợ vay?

Các tỉnh có được nâng dư nợ vay?


(TBTCO) – Cử tri tỉnh Lạng Sơn đề nghị nâng mức dư nợ vay của ngân sách các tỉnh miền núi, biên giới từ 20% lên trên 50% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp để địa phương có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội.


Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 6, Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định về mức dư nợ vay của ngân sách địa phương (NSĐP) như sau:
“a) Đối với TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, không vượt quá 60% số thu NSĐP được hưởng theo phân cấp.
b) Đối với các địa phương có số thu NSĐP được hưởng theo phân cấp lớn hơn chi thường xuyên của NSĐP, không vượt quá 30% số thu NSĐP được hưởng theo phân cấp.
c) Đối với các địa phương có số thu NSĐP được hưởng theo phân cấp nhỏ hơn hoặc bằng chi thường xuyên của NSĐP, không vượt quá 20% số thu NSĐP được hưởng theo phân cấp.
d) Việc xác định số thu NSĐP được hưởng theo phân cấp lớn hơn, bằng hoặc nhỏ hơn chi thường xuyên quy định tại điểm b và điểm c của khoản này trên cơ sở dự toán thu, chi NSĐP được Quốc hội quyết định của năm dự toán ngân sách, số thu NSĐP được hưởng theo phân cấp được xác định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 15 của Nghị định này, không bao gồm khoản thu kết dư NSĐP”.
Theo Bộ Tài chính, quy định nêu trên nhằm kiểm soát mức dư nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn, bền vững nợ công. Mức dư nợ cho từng nhóm địa phương được tính toán thận trọng, phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng trả nợ; đồng thời, có tham khảo kinh nghiệm quản lý của các nước trong khu vực và trên thế giới.
Theo quy định, năm 2017 tỉnh Lạng Sơn được phép dư nợ vay tối đa là 300.900 triệu đồng. Nhưng thực tế, tỉnh Lạng Sơn đã có dư nợ vay đầu năm 2017 là 853.306 triệu đồng, cao hơn hạn mức dư nợ được phép (300.900 triệu đồng).
Tuy nhiên, để thực hiện các hiệp định vay nước ngoài đã ký kết, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục cho tỉnh Lạng Sơn vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài (năm 2017 là 9.010 triệu đồng, năm 2018 là 25.700 triệu đồng). Đồng thời, bố trí ngay từ khâu dự toán bội thu NSĐP (năm 2017 là 271.990 triệu đồng, năm 2018 là 147.300 triệu đồng) để trả nợ nhằm đưa mức dư nợ giảm dần để đảm bảo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
Vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh. Trong đó đã quyết định thành phố được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho thành phố vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 90% số thu ngân sách thành phố được hưởng theo phân cấp.
Tại dự thảo nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 quy định một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội vừa qua cũng đang đề xuất cho Hà Nội được nâng mức dư nợ vay lên 90% như TP. Hồ Chí Minh thay mức 60% như hiện nay.
Sở dĩ các địa phương muốn được nâng mức dư nợ vay để có nguồn cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, việc “chốt” mức vay nợ là hết sức cần thiết, nhằm kiểm soát mức dư nợ công của quốc gia trong giới hạn cho phép, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn nợ công./. 


Minh Anh

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*