Các khoản chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, an toàn

Các khoản chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, an toàn


(TBTCVN) – 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát. Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản tốt. Thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) cơ bản được đảm bảo.


Tuy nhiên, kinh tế – xã hội nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như: Sức ép lạm phát tăng. Giải ngân vốn đầu tư công vẫn đạt thấp… Với vai trò và trách nhiệm của mình, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã kết hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, góp phần quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện hiệu quả các giải pháp theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.Thu, chi an toàn vốn ngân sách
KBNN cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, bám sát dự toán thu NSNN, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Tính đến hết ngày 30/6/2018, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt 650.960 tỷ đồng, bằng 49,35% so với dự toán năm.

Trong 6 tháng đầu năm, thông qua kiểm soát chi, KBNN đã từ chối thanh toán 21,8 tỷ đồng vốn ngân sách. Trong đó, có 5,4 tỷ đồng thuộc nguồn vốn chi thường xuyên (của 4.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định) và 16,4 tỷ đồng của nguồn vốn đầu tư do chủ đầu tư đề nghị thanh toán chưa đúng chế độ quy định.

 Công tác phối hợp thu với các ngân hàng thương mại (NHTM) tiếp tục được đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc, với các hình thức thu tại quầy giao dịch của NHTM, thu qua các kênh giao dịch điện tử Internet, ATM, thu qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) tại một số đơn vị KBNN. Trong 6 tháng qua, với mục tiêu đáp ứng kịp thời việc tập trung thu và thanh toán chi trả của NSNN, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý NSNN, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính và hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với NSNN, KBNN đã tiếp tục mở tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN tại 5 hệ thống NHTM (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB). Đến thời điểm hiện nay, số lượng tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN là 1.020 tài khoản (trong đó, cơ quan KBNN tỉnh là 251 tài khoản, KBNN huyện là 769 tài khoản). 
Trong công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị; song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN. Theo đó, toàn hệ thống KBNN đã tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo kỷ luật, kỷ cương tài chính, đặc biệt là về thời gian kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư, thực hiện kiểm soát hồ sơ ngay khi chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi đến theo quy định; tuyệt đối không để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do. 
Đối với chi thường xuyên, KBNN tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN đảm bảo tiết kiệm, trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.
Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, KBNN thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, đảm bảo công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN được kịp thời, theo đúng quy định.
Tính đến hết ngày 30/6/2018, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát thanh toán 374.621 tỷ đồng chi thường xuyên, đạt 38,4% dự toán; giải ngân vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2018 vào khoảng 114.025,5 tỷ đồng, đạt 30,4% kế hoạch. Chủ động các giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn cho NSNN
Cũng theo báo cáo từ KBNN, trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã làm tốt công tác điều hành ngân quỹ nhà nước và huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển. 
Cụ thể, KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức dự báo luồng tiền để xây dựng và trình Bộ Tài chính phương án điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2018 và quý I, quý II/2018 sát với thực tế, phù hợp với các quy định pháp luật. Đồng thời, KBNN tổ chức điều hành ngân quỹ tập trung, thống nhất, chặt chẽ và linh hoạt trong toàn hệ thống, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN; tập trung chủ yếu tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhằm hỗ trợ NHNN thực thi chính sách tiền tệ. Qua đó, từ đầu năm đến nay, KBNN đã thực hiện điều chuyển 149 lượt giữa các tài khoản thanh toán tập trung, với tổng số vốn là 439.000 tỷ đồng; trong đó, đã chuyển 112 lượt, với tổng giá trị là 298.000 tỷ đồng từ các NHTM về NHNN.
Ngoài ra, KBNN đã tổ chức triển khai các giải pháp, đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu chi trả, thanh toán bằng ngoại tệ của NSNN; xây dựng kế hoạch bố trí nguồn ngoại tệ để trả nợ nước ngoài đầy đủ, đúng hạn; định kỳ công bố tỷ giá hạch toán phục vụ cho việc hạch toán các khoản thu, chi NSNN bằng ngoại tệ. 
Qua các hoạt động trên, công tác quản lý ngân quỹ của KBNN đã từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính của Nhà nước, đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả đầy đủ, kịp thời cho các cấp ngân sách và các đơn vị mở tài khoản giao dịch tại mọi thời điểm.
Đối với công tác huy động vốn, trong năm 2018, Bộ Tài chính giao cho KBNN là 275.970 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, qua theo sát các diễn biến của thị trường, tranh thủ các điều kiện thuận lợi, KBNN đã chủ động tham mưu, báo cáo Bộ Tài chính và triển khai các giải pháp để triển khai công tác huy động vốn nhằm huy động tối đa nguồn vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển. Cụ thể, KBNN đã tổ chức hội nghị thành viên thị trường; xây dựng phương án gọi thầu hàng tháng và tổ chức đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP) đều đặn hàng tuần; công bố thông tin ra thị trường theo quy định để các nhà đầu tư chủ động bố trí vốn mua TPCP; xác định khối lượng phát hành phù hợp với tình hình thị trường và tình hình NSNN. 
Bên cạnh đó, KBNN còn chủ động điều chỉnh giảm khối lượng phát hành so với cùng kỳ các năm trước, giữ ổn định lãi suất trái phiếu; thực hiện phát hành TPCP các loại kỳ hạn từ 5 năm đến 30 năm và tập trung vào loại dài hạn từ 10 năm trở lên, tuân thủ quy định giới hạn tỷ lệ kỳ hạn theo nghị quyết của Quốc hội. 
Thông qua các giải pháp nêu trên, tính đến hết tháng 6/2018, tổng khối lượng huy động TPCP đạt 89.581 tỷ đồng, bằng 32,5% kế hoạch năm. Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 13,51 năm (năm 2017 là 12,74 năm); lãi suất phát hành TPCP bình quân năm 2018 là 4,45%/năm (năm 2017 là 5,98%/năm); kỳ hạn còn lại của danh mục TPCP là 6,77 năm (năm 2017 là 6,71 năm).


Vân Hà

bình luận

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*