Bố trí tối thiểu 10% thu từ xổ số dành xây dựng nông thôn mới

Bố trí tối thiểu 10% thu từ xổ số dành xây dựng nông thôn mới


(TBTCO) – “Địa phương phải bố trí tối thiểu 10% dự toán thu từ xổ số kiến thiết để bổ sung vốn cho nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới”.


Đó là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 54/2018/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chínhngân sách 3 năm giai đoạn 2019 – 2020 của Bộ Tài chính.
Theo đó, các địa phương dự toán nguồn thu này trong dự toán thu cân đối ngân sách địa phương (NSĐP), sử dụng toàn bộ cho chi đầu tư phát triển, trong đó: Các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên bố trí tối thiểu 60%, các tỉnh Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long bố trí tối thiểu 50% số thu dự toán từ hoạt động xổ số kiến thiết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định để đầu tư cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề và lĩnh vực y tế.
Các địa phương bố trí tối thiểu 10% dự toán thu từ hoạt động xổ số kiến thiết để bổ sung vốn cho các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới.
Sau khi bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được bố trí cho các công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của NSĐP./.


Minh Anh

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận