Bộ Tài chính đã tích hợp 101 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bộ Tài chính đã tích hợp 101 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia


(TBTCO) – Bộ Tài chính tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực tài chính. Tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của ngành Tài chính là 560 DVCTT (đạt tỷ lệ 58,9%). Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã thực hiện tích hợp 101 DVCTT mức độ 4 lên Cổng DVCQG.

Theo thông tin từ Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), Bộ tiếp tục mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử hóa trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan; đồng thời vận hành, kết nối phần mềm quản lý văn bản (eDocTC) để gửi, nhận văn bản thông qua trục liên thông văn bản quốc gia với 95 cơ quan, đơn vị, đảm bảo thông suốt, đồng bộ.
Đến hết tháng 6/2020, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 951 thủ tục.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử đảm bảo thông suốt và đồng bộ.
Đến nay, sau hơn 4 năm khai thác sử dụng, số lượng văn bản điện tử (thống kê số liệu từ tháng 1/12/2015 đến 20/5/2020) được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC là 1.828.111 văn bản (1.455.562 văn bản đến; 162.168 văn bản đi; 208.572 tờ trình Bộ; 1.809 các loại văn bản nội bộ khác), trung bình số lượng văn bản được lưu trữ, quản lý trên chương trình eDocTC 408.860 văn bản/năm.
Đồng thời, Bộ Tài chính bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia, hiện nay Bộ Tài chính đã nhận được 39.572 văn bản và đã gửi 12.254 văn bản thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia với 95 cơ quan, đơn vị.
Tính đến ngày 25/6/2020, tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 951 TTHC, trong đó thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là 98 thủ tục, mức độ 2 là 293 thủ tục, mức độ 3 là 209 thủ tục, mức độ 4 là 351 thủ tục. Tổng số dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 của ngành Tài chính là 560 DVCTT (đạt tỷ lệ 58,9%).
Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã thực hiện tích hợp 101 DVCTT mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG). Dự kiến đến cuối năm 2020, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành tích hợp 194 DVCTT mức độ 3, 4 lên Cổng DVCQG, đảm bảo 30% DVCTT được tích hợp lên Cổng DVCQG theo đúng quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020.


Đức Minh

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận