Bộ Tài chính cung cấp 982 thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài chính cung cấp 982 thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến


(TBTCO) – Theo thống kê mới đây của Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/12/2019, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) của bộ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến là 982 thủ tục. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 là hơn 300 thủ tục.


Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 1 là 114 TTHC, DVCTT mức độ 2 là 364 thủ tục, DVCTT mức độ 3 là 197 thủ tục.
Việc cung cấp nhiều DVCTT đã hỗ trợ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan.
Trong lĩnh vực thuế, đã triển khai hệ thống khai thuế qua mạng đến 63 chi cục thuế địa phương, với 99,86% số doanh nghiệp tham gia, tiếp nhận khoảng 12 triệu hồ sơ khai thuế; số doanh nghiệp đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điện tử đạt 99,5% và hoàn thuế theo phương thức điện tử đạt 93,3%.
Bên cạnh đó, đã triển khai thí điểm hệ thống cấp hóa đơn điện tử có xác thực tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; mở rộng kết nối thông tin nộp thuế điện tử giữa cơ quan thuế – hải quan – kho bạc – các ngân hàng thương mại.
Trong lĩnh vực hải quan, đã thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan thông qua các hệ thống VNACSS/VCIS; triển khai Cổng thanh toán điện tử tại các cục hải quan. Mở rộng kết nối thực hiện các TTHC và dịch vụ công qua Cơ chế một cửa quốc gia với 13/14 bộ, ngành, với 173 TTHC được thực hiện qua cơ chế này; trao đổi chứng nhận xuất xứ điện tử mẫu D với 5 nước ASEAN qua Cơ chế một cửa ASEAN.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế hỏi đáp chính sách tài chính tự động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, đã tiếp nhận và trả lời cho độc giả gần 700 câu hỏi. Hiện nay, Bộ Tafi chính đang tiếp tục hoàn thiện quy trình điện tử về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC qua DVCTT mức độ 3, 4 trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính./.


Minh Anh

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận