Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhiều biện pháp tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Nhiều biện pháp tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên


(TBTCO) – Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã thực hành nhiều biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên.


Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã thực hành nhiều biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí như hàng năm ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đối với việc mua sắm tài sản cố định, Bộ đã thực hiện rà soát danh mục tài sản, bảo trì, bảo dưỡng và thực hiện điều chuyển nội bộ, hạn chế tối đa mua mới.
Trong trường hợp cần thiết phải cấp mới, các đơn vị liên quan phải báo cáo Bộ về tình hình quản lý, sử dụng tài sản, xác định nguyên nhân cấp mới, đối chiếu danh mục tài sản đã được phê duyệt mua sắm cũng như các quy định về mua sắm tài sản công để triển khai thực hiện.
Đối với việc chi tiêu phục vụ hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, Bộ cố gắng tối đa sử dụng địa điểm có sẵn, giảm tối đa chi phí phương tiện đi lại, cán bộ tham gia tổ chức. Về chi phí tổ chức, Bộ cắt giảm tối đa chi phí liên quan đến tặng phẩm, chiêu đãi, tiền bồi dưỡng, đồng thời tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của Bộ như văn phòng phẩm, máy in, máy tính, máy photo, hạn chế thuê ngoài.
Tuy nhiên, cũng theo Bộ GD&ĐT, trong quá trình thực hiện phân bổ kinh phí theo Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ gặp một số vướng mắc. Cụ thể, chi quản lý hành chính giao tự chủ được phân bổ theo quy định tại Quyết định 46 tuy có tăng về số tuyệt đối, nhưng do phải đảm bảo tăng lương cơ sở, đảm bảo tiền lương, các khoản phụ cấp lương, chi thường xuyên theo định mức của lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, nên về thực chất chi thường xuyên của Bộ bị giảm, dự toán giao chi quản lý hành chính chỉ giao chi tự chủ các các đơn vị, không có kinh phí hỗ trợ các nhiệm vụ đặc thù.
Ngoài ra, kinh phí chi thường xuyên cho quản lý hành chính theo định mức quy định tại Quyết định 46 (bình quân xấp xỉ đạt gần 48 triệu đồng) chỉ đáp ứng mức bình quân đối với các đơn vị có chỉ tiêu biên chế từ 500 trở lên, trong khi các đơn vị quản lý nhà nước của Bộ chủ yếu có chỉ tiêu biên chế dưới 100, việc này gây khó khăn cho các đơn vị trong khi phải đảm bảo quỹ lương, chi thường xuyên cho cán bộ lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP./.


Bùi Tư

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<