Bạc Liêu: Nhiều giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi

Bạc Liêu: Nhiều giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi


(TBTCO) – Các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện nhiều giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi để tăng thu nhập cho người lao động.


UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, tính đến thời điểm này, tỉnh đã giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP cho 449/487 đơn vị sự nghiệp. Trong đó, số đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên là 14 đơn vị; 82 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
Trong năm 2017, các đơn vị đã thực hiện nhiều giải pháp tăng thu, tiết kiệm chi như thảo luận, bàn bạc công khai dân chủ trong đơn vị; xây dựng kế hoạch và các phương án thực hiện nhằm mở rộng hoạt động, phát triển nguồn thu sự nghiệp; chú trọng đến giải pháp tài chính để động viên công chức, viên chức, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia vào dịch vụ…
Về giải pháp tiết kiệm chi, lãnh đạo các đơn vị đều có sự quyết tâm cao, tuyên truyền và vận động công chức, viên chức quán triệt tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí bằng các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực tùy tình hình thực tế và tính chất công việc của mỗi cá nhân, mỗi bộ phận, mỗi tổ chức.
Kết quả, năm 2017 đã có 131 đơn vị tiết kiệm được kinh phí, với số kinh phí tiết kiệm là hơn 57 tỷ đồng. Nhiều đơn vị sự nghiệp kinh tế, y tế, giáo dụcđào tạo có thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, điển hình là Trường Cao đẳng Y tế tỉnh có người có thu nhập tăng thêm cao nhất là 6,7 triệu đồng/tháng. Các đơn vị sự nghiệp khác do không có nguồn thu hoặc nguồn thu ít nên phần lớn không có tăng thu nhập tăng thêm hoặc có nhưng không đáng kể.
UBND tỉnh Bạc Liêu đánh giá, thực hiện cơ chế tự chủ đã trao quyền tự chủ, chủ động cho đơn vị trong việc quản lý chi tiêu tài chính; từng bước giảm bớt sự can thiệp của cơ quan quản lý ở cấp trên; thu nhập của người lao động được cải thiện; phân phối tiền lương của đơn vị sự nghiệp đã gắn với hiệu quả chất lượng công việc thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.
Đồng thời, chất lượng dịch vụ công đã được nâng lên một bước; thái độ, phong cách làm việc, phục vụ được cải thiện; năng suất lao động được nâng lên, góp phần nâng cao năng suất lao động toàn xã hội./.


Bùi Tư

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận