1 năm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Giám sát chặt để quản lý hiệu quả tài sản công

1 năm thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Giám sát chặt để quản lý hiệu quả tài sản công


(TBTCVN) – Qua hơn 1 năm thực hiện luật, công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã đi vào nề nếp và bước đầu đã đạt kết quả quan trọng.


Trong thời gian tới, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện luật, nhằm phát huy hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản công, phòng chống tiêu cực, thất thoát. 
Sáng 16/5, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Tới dự hội nghị, tại đầu cầu Hà Nội có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; đại diện lãnh đạo một số bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo UBND các tỉnh, tại đầu cầu 51 địa phương.Thiếu tiêu chuẩn định mức tài sản ­chuyên dùng 
Báo cáo tại hội nghị, ông La Văn Thịnh – Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 21/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2018). Để triển khai thi hành luật, Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 26 văn bản, bao gồm: 14 nghị định của Chính phủ, 1 nghị quyết của Chính phủ, 5 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 8 thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh 
Đến nay, đã có 11 bộ, ngành và 62 địa phương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công; có 6 bộ, ngành và 15 địa phương ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng; 3 bộ, ngành và 5 địa phương ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
Tuy nhiên, theo ông La Văn Thịnh, một số loại tài sản và lĩnh vực còn thiếu các văn bản quy định chi tiết hoặc không còn phù hợp với luật, nhưng chưa được thay thế, sửa đổi, bổ sung, như: việc quản lý, khai thác quỹ nhà, đất do công ty quản lý kinh doanh nhà quản lý; việc chuyển đổi mô hình chợ, tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, một số loại tài sản kết cấu hạ tầng khác. Tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng còn chậm; mới có khoảng 50% bộ, ngành, địa phương ban hành, đã ảnh hưởng tới việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xử lý tài sản. 
Nguyên nhân là do các bộ chuyên ngành như: Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chưa ban hành quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo nên các bộ, ngành, địa phương không có cơ sở để xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, định mức cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 
Một số bộ, ngành, địa phương chưa tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện luật nên đến nay vẫn chưa ban hành kịp thời các văn bản phân cấp thẩm quyền, có thể dẫn đến sai thẩm quyền khi quyết định mua sắm, thuê, sử dụng, xử lý tài sản công, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân…
Để tiếp tục triển khai luật trong thời gian tới, ông La Văn Thịnh cho biết, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành luật. Bộ Tài chính tiếp tục tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, hội nghị được tổ chức là dịp để Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, các địa phương đánh giá làm rõ hơn những kết quả đạt được, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời các bộ, ngành, địa phương phối hợp với Bộ Tài chính trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện, nhằm phát huy hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản công, phòng tránh các biểu hiện tiêu cực, thất thoát tài sản. 
 
Nguồn BTC
Đại diện cơ quan ban hành luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Quang đánh giá, đây là văn bản luật hết sức quan trọng, không chỉ bởi vì luật kế thừa và giải quyết các tồn tại của Luật Quản lý tài sản nhà nước 2008, mà còn luật hóa các nội dung mới trong Hiến pháp 2013. Lần đầu tiên khái niệm tài sản công được luật hóa một cách đầy đủ vào một văn bản pháp luật.
 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công không chỉ gói gọn các loại tài sản do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập hay đơn vị lực lượng vũ trang quản lý mà còn bao gồm tài sản kết cấu hạ tầng, các tài sản xác lập quyền sở hữu, các loại tài sản tại doanh nghiệp, các loại tài nguyên, khoáng sản hay các loại tài sản phi vật chất và quyền tài sản như quy định của Bộ Luật dân sự.
Thay mặt Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, ông Nguyễn Hữu Quang đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ và các bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ…; đánh giá cao việc Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản đã tổ chức hội nghị bởi cần nhìn nhận lại sơ bộ những việc đã làm được, cũng như những việc cần phải triển khai trong thời gian tới.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận và đề xuất kiến nghị một số nội dung để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện luật./.

* Ông Trần Xuân Hà Thứ trưởng Bộ Tài chính:Phân cấp mạnh hơn thẩm quyền xử lý, sắp xếp tài sản
 
Việc quản lý tài sản công theo luật đã được thực hiện một cách nghiêm túc và có kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, qua phản ánh của các bộ, ngành, địa phương, có một số vấn đề cần được tập trung trao đổi để hoàn thiện. Cụ thể, việc quản lý tài sản công cần được phân cấp mạnh hơn nữa, tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương có thẩm quyền quyết định phương án xử lý, sắp xếp tài sản công của bộ, ngành, địa phương mình; kể cả việc quyết định hình thức bán đấu giá tài sản trên đất để nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN).
Một số quy định (cấp nghị định), cần làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh cũng như đối tượng áp dụng, đặc biệt là việc sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất thuộc doanh nghiệp nhà nước 100% do Nhà nước sở hữu cũng như trên 50% vốn của nhà nước. Trong đó, có mô hình các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chuyển sang mô hình công ty mẹ, công ty con cũng cần hướng dẫn cụ thể để thực hiện.
Việc ban hành các tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng do trách nhiệm của một số bộ, ngành ban hành trong quá trình triển khai còn chậm. Việc sắp xếp cơ sở nhà, đất của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện; đồng thời có biện pháp quản lý và giám sát chặt chẽ để sử dụng tài sản công đúng mục đích, có hiệu quả.* Ông Nguyễn Hữu Quang – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội:Cần sớm ban hành quy định tài sản chuyên dùng y tế, giáo dục
 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành đã đảm bảo tất cả các loại tài sản công được quản lý chặt chẽ, hiệu quả bằng pháp luật. Việc phân loại rõ ràng tài sản công theo các nhóm quy định trong luật còn đảm bảo sử dụng, quản lý tài sản theo các nguyên tắc định sẵn, từ đó, sử dụng tài sản một cách hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch; ngăn chặn, đẩy lùi thất thoát, lãng phí, tham nhũng và những hành vi khác xâm phạm tài sản công; khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn lực từ tài sản công để phục vụ cho việc quản lý nhà nước và phát triển kinh tế – xã hội
Để đảm bảo các quy định của luật được triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa trên thực tế, đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương và UBDN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền về: phân cấp thẩm quyền trong quản lý, sử dụng tài sản công; tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực quản lý; trong đó đặc biệt là tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.
Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, sử dụng tài sản công, nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của quản lý nhà nước về tài sản công; tăng cường phổ biến, tuyên truyền về quản lý, sử dụng tài sản công; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.* Ông Nguyễn Doãn Toản – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội:Đề nghị tháo gỡ khó khăn trong sắp xếp lại tài sản công là nhà, đất
 
Hà Nội đã ban hành một số văn bản thực hiện luật, tuy nhiên, vẫn còn một số văn bản chưa ban hành như: tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tiêu chuẩn, định mức diện tích trụ sở làm việc chuyên dùng, công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp. Việc chậm ban hành là do một số bộ, ngành chưa có văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức tài sản chuyên dùng, nên địa phương khó khăn, lúng túng trong thực hiện.
Hà Nội cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện luật, đó là: xác định phạm vi điều chỉnh đối với các cơ sở nhà, đất được đầu tư xây dựng bằng nguồn quỹ phúc lợi của các doanh nghiệp; đất, nhà, công trình gắn liền với đất là tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng; xác định đối tượng áp dụng đối với các công ty cổ phần có vốn nhà nước và công ty con cấp 2, cấp 3; lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu khi được chuyển tiếp theo hình thức “chuyển đổi mục đích sử dụng đất”…
TP. Hà Nội kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, sớm trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản công, đặc biệt tài sản công là nhà, đất và sớm ban hành nghị định hướng dẫn cơ chế nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án BT…* Ông Trần Vĩnh Tuyến Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh:Đề nghị hướng dẫn quản lý xe công dôi dư sau khi sắp xếp lại

Sau 1 năm thực hiện, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tài sản công trong thẩm quyền; đồng thời ban hành các quy định về phân cấp quản lý tài sản, góp phần tăng cường quản lý tài sản công chặt chẽ, tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, sử dụng tài sản công hiệu quả cao, đúng mục đích.
Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định pháp luật; có sự thống nhất trong phân công, phân cấp; rõ ràng về thẩm quyền. Việc đầu tư, trang bị, sử dụng tài sản công đúng tiêu chuẩn, định mức; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Việc xử lý, sắp xếp nhà đất trên địa bàn được chấn chỉnh thường xuyên và đi vào nề nếp. UBND thành phố thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra để tránh việc sử dụng sai mục đích, lãng phí và kịp thời có phương án xử lý sai phạm như thu hồi, điều chuyển, bán đấu giá, thanh lý để tăng nguồn lực cho ngân sách thành phố dành cho đầu tư, sửa chữa cơ sở làm việc; nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị…
Trong quá trình thực hiện luật, TP. Hồ Chí Minh đã phát sinh một số vướng mắc, đề nghị được tháo gỡ, hướng dẫn. Trong đó quan trọng nhất là kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương ban hành chi tiết tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho 2 ngành này để địa phương có cơ sở thực hiện.
UBND TP. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Bộ Tài chính hướng dẫn rõ việc sử dụng, quản lý xe công sau khi sắp xếp xe dôi dư và việc lập dự toán để thực hiện chính sách khoán xe đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn luật; hướng dẫn thêm thời hạn đề án liên doanh, liên kết, cho thuê; việc sử dụng một phần giá trị thương hiệu để góp vốn liên doanh, liên kết; phạm vi nhà đất thuộc sở hữu nhà nước… * Ông Trần Tú Khánh – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo:Đến cuối năm sẽ ban hành tiêu chuẩn tài sản công chuyên dùng
 
Do chậm ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo nên chúng tôi nhận trách nhiệm. Lý do, trước nay chưa có thông lệ, nên chúng tôi phải thực hiện rà soát lại danh mục. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành và đang hoàn thiện dự thảo trước khi ký ban hành.
Từ nay đến cuối năm Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy định này. Tuy nhiên, bộ sẽ chỉ ban hành những quy định về chất lượng, điều kiện giảng dạy; với những loại tài sản đặc thù, chuyên sâu sẽ ban hành khung để ủy quyền cho các cơ sở giáo dục đề xuất cơ quan quản lý trực tiếp ban hành.
Trong khi chưa ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chúng tôi đã có hướng dẫn cụ thể tháo gỡ vướng mắc cho các ngành, địa phương trong thực hiện.


Minh Anh ()

Chuyên mục: THỜI SỰ


Viết bình luận

<