VietinBank huy động thêm 800 tỷ đồng từ trái phiếu để tăng vốn cấp 2

VietinBank huy động thêm 800 tỷ đồng từ trái phiếu để tăng vốn cấp 2


Đến cuối năm 2017, hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng ở mức gần 10%, tính theo Thông tư 36 và 06. 

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – VietinBank (mã CTG) vừa cho biết, ngày 13/6 vừa qua ngân hàng đã phát hành riêng lẻ thành công trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2018.
Tổng giá trị phát hành là 800 tỷ đồng, có kỳ hạn 10 năm. Lãi suất được tính bằng lãi suất tham chiếu (lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân 12 tháng) cộng biên độ 0,8%/năm.
VietinBank cho biết số trái phiếu trên sẽ được sử dụng để tăng vốn cấp 2.
Đến cuối năm 2017, hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng ở mức gần 10%, tính theo Thông tư 36 và 06. Tuy nhiên, nếu áp dụng theo chuẩn Basel II, thì ngân hàng nhiều khả năng không đáp ứng được, và do đó, VietinBank từ lâu đã phải tính đến phương án tăng vốn điều lệ.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, VietinBank chưa đưa ra một kế hoạch tăng vốn cụ thể nào, tuy nhiên, lãnh đạo ngân hàng cho biết đã có đề án trình lên Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính.
Trước đó, VietinBank cho biết, sẽ phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng với kỳ hạn 10 năm. Số tiền huy động được sẽ sử dụng để cho vay vào các lĩnh vực trong đó chủ yếu là điện (1.232 tỷ đồng), xây dựng (893 tỷ đồng), nước (591 tỷ đồng),… Trong năm 2017, ngân hàng cũng đã phát hành 4.200 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 10 năm. 

TRẦN THÚY

Chuyên mục: NGÂN HÀNG
Từ khoá: CTG, trái phiếu, VietinBank


Viết bình luận