NCB: Quý II/2017 lỗ 3,5 tỷ đồng, nợ xấu gia tăng

NCB: Quý II/2017 lỗ 3,5 tỷ đồng, nợ xấu gia tăng


Tại ngày 30/6, NCB đang có hơn 548 tỷ đồng nợ xấu, tăng tới 45,8% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng tới 51,7%, lên 309 tỷ đồng, chiếm 56,4% tổng nợ xấu trong khi nợ nghi ngờ tăng gấp 5,4 lần, lên hơn 121 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2017. Theo đó, tính tới cuối tháng 6, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 63,2 nghìn tỷ đồng, giảm 8,4% so với đầu năm.
Cũng giống như nhiều nhà băng khác, tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn trên thị trường 1 trong kỳ của NCB có sự chênh lệch khá lớn khi cho vay khách hàng tăng trưởng tới 8,8%, đạt gần 27,6 nghìn tỷ đồng trong khi tiền gửi khách hàng chỉ tăng 4,4%, lên mức hơn 43,6 nghìn tỷ đồng. Dù vậy, tỷ lệ cho vay/tổng tiền gửi của ngân hàng ở mức khá thấp khi chỉ đạt 63,2%.
Trong kỳ, thu nhập từ hoạt động tín dụng vẫn đóng vai trò trụ cột khi mang về khoản lãi thuần 245 tỷ đồng, giảm nhẹ 1 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt gần 50 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ trong khi hoạt động kinh doanh ngoại hối kỳ này cũng báo lãi hơn 5 tỷ đồng, so với mức lỗ 3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước…
Dù hầu hết các mảng kinh doanh đều có sự khởi sắc nhưng do chi phí hoạt động tăng 16,2%, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 48%, các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc ngân hàng tăng 6,4% nên kết thúc quý II/2017, NCB lỗ trước thuế 3,5 tỷ đồng, tăng lỗ so với mức gần 2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Luỹ kế 6 tháng ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 8,1 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Tuy vậy, so với kế hoạch lợi nhuận 42 tỷ đồng đề ra trong năm 2017, NCB mới chỉ hoàn thành 19,3% mục tiêu. Điều này sẽ gây áp lực rất lớn cho Ban lãnh đạo ngân hàng trong 2 quý còn lại của năm.
Tại ngày 30/6, NCB đang có hơn 548 tỷ đồng nợ xấu, tăng tới 45,8% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng tới 51,7%, lên 309 tỷ đồng, chiếm 56,4% tổng nợ xấu trong khi nợ nghi ngờ tăng gấp 5,4 lần, lên hơn 121 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đến cuối quý II/2017 là 1,99% trên tổng dư nợ, so với mức 1,48% hồi đầu năm.
Năm 2017, ngân hàng đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu chuyển đổi và từ việc thu hút thêm các cổ đông chiến lược, nâng vốn lên mức 6.010 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của NCB vẫn ở mức 3.010 tỷ đồng và ngân hàng cũng chưa công bố kế hoạch nào liên quan đến việc tăng vốn.

Trần Thúy

bình luận

Chuyên mục: NGÂN HÀNG
Từ khoá: NCB, Ngân hàng, nợ xấu


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*