KEB Hana TP. HCM tăng vốn lên 70 triệu USD

KEB Hana TP. HCM tăng vốn lên 70 triệu USD

(VNF) – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 1804/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn được cấp của Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh TP. HCM.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận đề nghị thay đổi mức vốn được cấp đối với Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh TP. HCM từ 35 triệu USD lên mức 70 triệu USD.

Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh TP. HCM có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với chỉ tiêu đã được duyệt của NHNN năm 2018; thực hiện việc tăng vốn được cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, Ngân hàng có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN, gồm: Văn bản của Tổng Giám đốc Ngân hàng KEB Hana – Chi nhánh TP. HCM báo cáo kết quả thực hiện việc tăng vốn được cấp và đề nghị sửa đổi Giấy phép theo mức vốn được cấp mới đã thay đổi; Các tài liệu, chứng từ chứng minh việc tăng vốn được cấp đã được thực hiện hoàn tất.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Bảo Duy

bình luận

Chuyên mục: NGÂN HÀNG
Từ khoá: KEB Hana


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*