ABBank chuẩn bị chia cổ tức 7,4% bằng cổ phiếu

ABBank chuẩn bị chia cổ tức 7,4% bằng cổ phiếu


Việc chia cổ tức sẽ được thực hiện ngay sau khi được NHNN chấp thuận tăng vốn và được Ủy ban Chứng khoán đăng ký việc phát hành cổ phiếu.

Ngân hàng TMCP An Bình – ABBank vừa công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Theo đó, ngân hàng sẽ tăng vốn thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 7,4%. Việc chia cổ tức sẽ được thực hiện ngay sau khi được NHNN chấp thuận tăng vốn và được Ủy ban Chứng khoán đăng ký việc phát hành cổ phiếu.
Hiện vốn điều lệ của ABBank đang ở mức 5.319 tỷ đồng. Sau khi chia cổ tức, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 393,6 tỷ đồng, lên mức 5.713 tỷ đồng. 
ABBank cho biết, ngân hàng sẽ sử dụng 20% nguồn vốn tăng thêm để bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường bán lẻ. Ngoài ra, dùng 50% để đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ và dùng 30% để đầu tư nâng cấp các trụ sở địa điểm giao dịch.
Tính đến hết ngày 30/09/2018, tổng tài sản của ABBank đạt 83.808 tỷ đồng. Cho vay khách hàng cá nhân đạt hơn 21.331 tỷ đồng, đạt 102% so với kế hoạch 9 tháng đầu năm 2018, tương ứng đạt 100% kế hoạch cả năm; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt hơn 9.142 tỷ đồng, đạt 69% kế hoạch 2018. Huy động đạt trên 74.252 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2017, đạt 77% kế hoạch năm 2018.
Lợi nhuận trước thuế 9 tháng của ngân hàng đạt trên 658 tỷ đồng, hoàn thành 73% kế hoạch năm.

TRẦN THÚY

Chuyên mục: NGÂN HÀNG


Viết bình luận

<