6 tháng đầu năm, OCB báo lãi 494 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, OCB báo lãi 494 tỷ đồng


Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố một số chỉ số kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, tính đến cuối tháng 6/2017, tổng tài sản của OCB tăng trưởng 14% so với cuối năm 2016, đạt 72.755 tỷ, (tăng 34,8% so với cùng kỳ); tổng dư nợ thị trường 1 tăng trưởng 13,5% so với năm 2016 và tăng gần 25% so với cùng kỳ, đạt hơn 44.960 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch lũy kế); tổng huy động thị trường 1 tăng hơn 11% so với năm 2016, và hơn 32% so với cùng kỳ, đạt hơn 51.300 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1,67% (bao gồm cả nợ VAMC là 2,61%).
OCB cũng cho biết, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 494 tỷ đồng cao hơn 2% lợi nhuận năm 2016 và gấp đôi so với cùng kỳ.
Năm 2017, OCB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 33% so với năm 2016, đạt 85.100 tỷ đồng; huy động vốn tăng 34%, lên 77.542 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 14% theo hạn mức được NHNN cấp, đạt 44.274 tỷ đồng; nợ xấu kiểm soát dưới 3%; Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 61% lên 780 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, OCB đã hoàn thành hơn 63% kế hoạch lợi nhuận năm.
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ từ 4.000 tỷ đồng lên 4.194 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016 theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2017; Chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 805 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phần riêng lẻ.
NHNN cũng cho biết, sẽ xem xét, có ý kiến sau khi OCB trình NHNN phương án cụ thể về đợt phát hành cổ phần riêng lẻ này.

Trần Thúy

Chuyên mục: NGÂN HÀNG
Từ khoá: lợi nhuận, nợ xấu, OCB


Viết bình luận

<