Vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 70% GDP, về “đích” sớm 3 năm

Vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 70% GDP, về “đích” sớm 3 năm

Mục tiêu tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu vào năm 2020 là 70% GDP. Tuy nhiên theo số liệu đưa ra hôm nay (8/1), Bộ Tài chính cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đã đạt được mức này trong năm 2017.  

Thông tin trên được Bộ Tài chính đưa ra trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính – NSNN năm 2018.

Cụ thể, đối với thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết đã tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế như dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi), ban hành Nghị định số 71về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào hoạt động từ tháng 8/2017.
Đồng thời tích cực thu hút nhà đầu tư nước ngoài thông qua nới room, đơn giản hóa đăng ký, mở tài khoản cho nhà đầu tư nước ngoài.
Kết quả năm 2017, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán đạt khoảng 70% GDP, tăng khoảng 80,5% so cuối năm 2016. Bộ Tài chính cho biết, với kết quả này thị trường chứng khoán đã mục tiêu đặt ra đến năm 2020.
Còn đối với thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết năm 2017 tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 105,6 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% so năm 2016; tổng giá trị tài sản đạt 302,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,4%; đầu tư trở lại nền kinh tế 247,8 nghìn tỷ đồng; chi trả quyền lợi bảo hiểm khoảng 29,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9%.
Về tái cơ cấu DNNN, Bộ Tài chính cho biết đã các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương triển khai thực hiện tái cơ cấu DNNN. Tính đến ngày 20/12/2017, có 47 doanh nghiệp được  phê duyệt phương án cổ phần hóa, tổng giá trị gần 336 nghìn tỷ đồng.
Năm 2017, các tập đoàn, tổng công ty đã thoái vốn 2,27 nghìn tỷ đồng, thu về 4 nghìn tỷ đồng; SCIC đã thoái vốn tại 40 doanh nghiệp, thu về 21,6 nghìn tỷ đồng. Riêng việc thoái thành công 53,59% vốn cổ phần nhà nước tại Sabeco đã thu về gần 110 nghìn tỷ đồng.
Nợ công vẫn trong giới hạn
Về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nợ công, Bộ Tài chính cho biết rong 2 năm 2016-2017, mức động viên GDP vào NSNN bình quân đạt 24,6% GDP, với tỷ trọng thu nội địa bình quân đạt 81% tổng thu NSNN, tăng 13% so với giai đoạn 2011-2015.
Trong tổng chi NSNN, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt 26-27% (tăng 1-2% so với giai đoạn 2011-2015), tỷ trọng chi thường xuyên đạt 64-65% (giảm khoảng 3%); tỷ lệ bội chi NSNN bình quân đạt 4,28% GDP (năm 2017 còn khoảng 3,5%GDP).
Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại NSNN, bám sát mục tiêu năm 2018 với thu nội địa chiếm tỷ trọng 83,3% tổng thu ngân sách; chi đầu tư phát triển chiếm 26,2% và chi thường xuyên chiếm 64,1% tổng chi.
Đồng thời tăng cường quản lý, giám sát nợ Chính phủ bảo lãnh; kiểm soát chặt chẽ bội chi và vay nợ của ngân sách địa phương trong phạm vi Quốc hội cho phép.
Ước tính đến 31/12/2017, nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 51,6% GDP, nợ Chính phủ bảo lãnh khoảng 9,1% GDP, nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 45% GDP, đảm bảo trong phạm vi giới hạn cho phép.

Bộ Tài chính cũng cho biết, ước tính đến 31/12/2017, nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 51,6% GDP, nợ Chính phủ bảo lãnh khoảng 9,1% GDP, nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 45% GDP, đảm bảo trong phạm vi giới hạn cho phép.

N.Hà

bình luận

Chuyên mục: CHỨNG KHOÁN


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*