ROS: Một công ty thành viên của FLC đăng ký mua vào 2,5 triệu cổ phiếu

ROS: Một công ty thành viên của FLC đăng ký mua vào 2,5 triệu cổ phiếu

05/06/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

31/05/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần tại Công ty…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.

05/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

05/05/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/05/2017:- Ông Trịnh…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố thay đổi nhân sự chủ chốt từ ngày 05/05/2017:

– Ông Trịnh Văn Quyết được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Lê Thành Vinh
– Ông Đỗ Như Tuấn được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT
– Ông Đỗ Quang Lâm được bổ nhiệm chức vụ TGĐ.

03/04/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Quản lý sân golf Biscom và cử người đại diện vốn góp.

31/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/04/2017 Ngày đăng ký cuối cùng :…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 13/04/2017
Ngày đăng ký cuối cùng : 14/04/2017
Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 02/05/2017 đến ngày 06/05/2017
Địa điểm thực hiện: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung chi tiết sẽ được nêu cụ thể tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông của Công ty

23/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Đầu…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Faros Bình Định.

13/03/2017

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Đầu…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH Đầu tư và phát triển FLC Faros Vân Đồn.

02/03/2017

Sự kiện khác

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 02/03…

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS được phép giao dịch ký quỹ từ ngày 02/03/2017.

Tải file gốc

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố bà Đàm Mai Hương thôi giữ chức vụ Kế toán…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố bà Đàm Mai Hương thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/03/2017.

Tải file gốc

01/03/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Phú chức vụ Kế toán…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Phú chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/03/2017.

Tải file gốc

03/02/2017

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Tố Dung chức vụ Phó…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố bổ nhiệm bà Trần Thị Tố Dung chức vụ Phó TGĐ từ ngày 03/02/2017.

Tải file gốc

15/12/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố ông Trần Thái Thiên Phước thôi giữ chức vụ Phó…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS công bố ông Trần Thái Thiên Phước thôi giữ chức vụ Phó TGĐ từ ngày 15/12/2016.

Tải file gốc

30/11/2016

Thay đổi Tên/Ticker

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố thay đổi tên Công ty thành tên “Công ty Cổ phần Xây…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố thay đổi tên Công ty thành tên “Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS”.

Tải file gốc

29/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của Công ty…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Rosland và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.

Tải file gốc

29/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố bổ nhiệm bà Vũ Đặng Hải Yến chức vụ thành viên…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố bổ nhiệm bà Vũ Đặng Hải Yến chức vụ thành viên BKS thay thế ông Hoàng Như Quyên từ ngày 29/11/2016.

Tải file gốc

29/11/2016

Đại hội Cổ đông Bất thường

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/11/2016 Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2016Thời gian thực hiện: 09h00…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS tổ chức ĐHĐCĐ bất thường:

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 14/11/2016
Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2016
Thời gian thực hiện: 09h00, ngày 29/11/2016
Địa điểm thực hiện: Phòng họp Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp: thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Nội dung chi tiết sẽ được nêu cụ thể tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông gửi các cổ đông của Công ty.

Tải file gốc

18/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của Công ty…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần FLC Travel và cử người đại diện vốn góp.

Tải file gốc

03/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố bổ nhiệm ông Lê Thành Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT, chức…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố bổ nhiệm ông Lê Thành Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT, chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/11/2016.

Tải file gốc

03/11/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố ông Doãn Văn Phương thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố ông Doãn Văn Phương thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/11/2016.

Tải file gốc

01/11/2016

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

Tải file gốc

31/10/2016

Kết quả kinh doanh quý

Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2016.

06/10/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố bổ nhiệm ông Lê Thành Vinh, Thành viên HĐQT, chức vụ…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố bổ nhiệm ông Lê Thành Vinh, Thành viên HĐQT, chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT từ ngày 06/10/2016.

Tải file gốc

27/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố bổ nhiệm ông Trần Thái Phiên Phước và ông Lê Tuấn…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố bổ nhiệm ông Trần Thái Phiên Phước và ông Lê Tuấn Hùng chức vụ Phó TGĐ từ ngày 27/09/2016.

Tải file gốc

21/09/2016

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố ông Nguyễn Việt Phương từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS công bố ông Nguyễn Việt Phương từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 21/09/2016.

01/09/2016

Niêm yết mới

Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS chính thức niêm yết trên HOSE:Số lượng chứng khoán niêm yết: 430.000.000Ngày niêm yết có hiệu lực : 24/08/2016. Ngày chính…

 Công ty Cổ phần Xây dựng FAROS chính thức niêm yết trên HOSE:

Số lượng chứng khoán niêm yết: 430.000.000
Ngày niêm yết có hiệu lực : 24/08/2016.
Ngày chính thức giao dịch : 01/09/2016.
Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10.500 đồng/cổ phiếu.
Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên: +/- 20% so với giá tham chiếu.

bình luận

Chuyên mục: CHỨNG KHOÁN


Viết bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.
Bắt buộc điền thông tin*